Zorg- en hulpverlening

Mensen worden steeds ouder, de levensverwachting blijft stijgen. De uitdaging voor de ouderenzorg ligt erin om de zelfstandigheid van deze oudere zorgvrager, ondanks eventuele gezondheidsproblemen, te bewaren en de aanwezige mogelijkheden optimaal te benutten. Kwaliteitsvolle en efficiënte ouderenzorg betekent, naast professionele zorg ook preventief en proactief handelen. Ook wordt het alsmaar moeilijker om de financiën te vinden om dit te kunnen bekostigen. Het zilverfonds1 en de pensioenen kunnen wel soelaas brengen maar niet voor altijd. De ouderzorg bestaat uit verschillende sectoren die men kan opdelen in 3 grote punten (Ambulant, semi-residentieel en residentieel)

1. Ambulant

2. Semi-Residentieel

3. Residentieel

Bronnen

DEKEYZER K., DESMET A., LAMOTE S. (Ea.) Sociale Instituties. Ipsoc-Katho, Kortrijk, 2008-2009.

VAN DEN BRANDE L. Standpunten en toespraken: Ruimte voor ouderen in Vlaanderen. http://www.lucvandenbrande.be/70_standpunt_toespraak/2003/10/24.htm, 24/10/2003.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License