Westerhof G

Gerben J. Westerhof zijn we op het spoor gekomen omdat hij de auteur is van één van onze basisteksten. Hij is universitair hoofddocent psychogerontologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij geeft les en doet onderzoek naar cultuur, identiteit en ouder worden. Hij schreef onder andere over thema’s zelfconcept, beleving van het ouder worden en zingeving in de tweede levenshelft. ( deze informatie vond ik in de basistekst: WESTERHOF G., HOEKENDIJK L. & KNIPSCHEER K. [Ea.] de voordelen van de vergrijzing. In: Geron, jg. 8, nr.4, 2006, p. 4-26. )

In de IPSOC bibliotheek vond ik via Bidoc 10 artikelen en 2 deeltitels van boeken of tijdschriften waaraan de auteur heeft meegewerkt. Al deze artikels of deeltitels gaan over het thema ‘ouderen’.

Contactgegevens:
email: ln.ur.hcysp|fohretsew.g#ln.ur.hcysp|fohretsew.g
tel: 024-3612693

Vragen:

  • Als we de voor –en nadelen van de ouder wordende bevolking tegen elkaar opwegen, wat neemt dan de overhand?
  • Welke tendensen kunnen we verwachten naar volgende jaren toe?
  • Is de vergrijzing enkel een onderwerp die België aanbelangt of hebben ook andere landen te kampen met vergrijzing?

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License