Wat Iedereen Zeker Moet Doen

- Synthese van artikel maken

- zijn/haar subthema grondig uitwerken

- lijsten opmaken

  • trefwoorden
  • specialisten
  • organisaties

- zijn/haar bibliografie, bronnen opstellen zoals het hoort!

- 5 recente on-line artikels zoeken

- 1 tijdschrijft kiezen waarin je 2 relevante artikels kiest

- 5 titels van eindwerken zoeken in de schoolbib

- 5 titels van boeken zoeken

Dat van die 5 artikels, tijdschrift, eindwerken en boeken zouden we maandag allemaal samen doen tijdens de les ICT

- De aanvullende opdracht: dit zijn de 3 Excel opdrachten

LEES OOK GRONDIG ALLE STAPPEN VAN DE OPDRACHT, ALLES WAT HIERBOVEN STAAT, STAAT DAAR OOK IN BESCHREVEN

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License