Vergadering 2

Verslag vergadering 2

De vergadering vond plaats op 4 december om 11.00 uur. Verslag opgemaakt door Robbe Martens.

Waren aanwezig:

- Bram De Geeter
- Noor Deconick
- Dieter Pattyn
- Robbe Martens
- Nicholas Lootens
- Beatrijs Devoghel

Waren afwezig:

- Florent Lecomte
- Eline Notebaert
- Femke Maes

Doel van de vergadering

- brainstormen en vastleggen subthema's
- verdelen van de subthema's
- structuur van de wiki vastleggen
- verdere afspraken ivm de wiki

Wat werd er besproken?

1) Subthema’s werden vastgelegd en vervolgens verdeeld onder de aanwezigen

- Startpagina/Welkom - - Dieter
- Geschiedenis - - Robbe en Bram
- Ouderenbeleid - - Nicholas
- Voor –en nadelen - - Noor
- Wat is vergrijzing? - - Bea
- Cijfers - - Bram
- Ouderenzorg - - Florent
- Beeld over de ouderen - - ?
- Age-war/generatieconflict - - ?

2) Structuur van de wiki werd besproken en vastgelegd

3) De volledige opdracht werd doorgenomen en overlopen

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License