Tielens Maarten

- Deze specialist werd ook vermeld in één van onze basisteksten. Op internet zochten we over deze persoon verdere informatie op.

- Maarten Tielens is medewerker bij het steunpunt WSE (Werk en Sociale Economie) en docent aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.

- Contactgegevens:

eb.nevueluk.noce|sneleit.netraam#eb.nevueluk.noce|sneleit.netraam
Fac.Sociale Wetensch. - Alma2
Parkstraat 45
3000 Leuven
Lokaal 02
Telefoon: +32 16 323077
Fax: +32 16 326732

- Publicaties:

Tielens, M. (2003). Mobiliteit tussen werk en niet-werk. In jaarboek 2003. Steunpunt WAV (pp.139-148). Leuven: Garant.

- Vragen:
1. Denkt u dat het sociale zekerheidssysteem van België grondig moet herzien worden door het probleem van de vergrijzing?
2. Wordt er volgens u voldoende aandacht besteed aan deze problematiek?
3. Welke maatregelen zou de overheid volgens u kunnen treffen?

Bron:
http://www.steunpuntwav.be/view/nl/1310184 , geraadpleegd op 12.12.2008
http://www.econ.kuleuven.be/fetew/medewerker/userpage.aspx?PID=1393 , geraadpleegd op 12.12.2008.

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License