Welkom

Welkom op onzetoekomst.wikidot.com,

Op deze wiki zullen we u proberen een beeld te schetsen van één van de grootste uitdagingen van het moment, nl. het aanpakken van De Vergrijzing.

Door het solidariteitsprincipe in onze maatschappij staat de ‘actieve bevolking’ in voor de financiering van de bevolkingsgroep die reeds op rust is, zorgbehoevenden en anderen.
In onze huidige maatschappij is er door een aantal demografische oorzaken een periode op komst waarbij het aantal jonge mensen afneemt (ontgroening) terwijl het aantal ouderen enorm zal toenemen (vergrijzing). De grote knoop ligt hem dus bij het financieren van die grotere groep ouderen.

Ons solidariteitsprincipe is een principe waar lang en veel over gediscussieerd geweest is en we vinden dat we best fier mogen zijn dat we zo’n systeem hebben.
Maar, kunnen we dit nobele principe volhouden?
Kan de steeds kleinere groep van jonge mensen blijven instaan voor de bekostiging van de oudere groep?
Kunnen er maatregelen getroffen worden om de vergrijzing tegen te gaan?

Op al deze vragen hopen wij U graag een antwoord te kunnen bieden.
Meer nog, wij zullen u een beeld geven van hoe het ooit zover is kunnen komen, wat de voor- en nadelen zijn, waaruit de ouderenzorg bestaat, hoe het beleid gevoerd wordt, …

Wij hopen dat U er veel aan heeft en dat er een aantal zaken duidelijk gemaakt kunnen worden, want uiteindelijk gaat het niet alleen over OnzeToekomst, maar ook over die van JOU.

Het OnzeToekomst.wikidot.com team

Beatrijs Devoghel
Eline Notebaert
Femke Maes
Noor Deconinck
Florent Lecomte
Dieter Pattyn
Nicolas Lootens
Bram De Geeter
Robbe Martens

bejaardenopbankjeheel.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License