Stap4: Contextualiseren

Organisaties
Elke student zoekt minstens één organisatie die met deze thematiek bezig is. Zoek via de Sociale Kaart. Bezoek de website en bespreek die in maximaal 350 woorden. Laat automatisch het aantal woorden tellen en noteer het aantal woorden in een voetnoot. Gebruik bij de beschrijving van de site het tekstkritiekmodel (paragraaf Evalueren).

Statistieken
Zijn er aangaande het onderwerp statistieken te vinden? Let op: noteer niet de cijfergegevens maar de verwijzing. Met andere woorden: welke statistieken zijn er rond je onderwerp te vinden [benoem ze] en waar zijn ze te vinden. Om de cijfers te vinden kan je de recente Vrind of www.statbel.fgov.be gebruiken.

Opdracht 3 Excel Statistieken

Ga via de VRIND of www.fgov.be of een andere site op zoek naar statistieken over het bestudeerde onderwerp. Selecteer hieruit gegevens over verschillende provincies, gewesten of jaren (dus in ieder geval verschillende reeksen) en toon aan de hand van de reeksnamen aan dat je kan filteren.

De drie uitgewerkte excelopdrachten mag je in één bestand aan je wikitekst verbinden via een hyperlink.

Juridische context
Welke wetteksten, reglementen of decreten bestaan er aangaande je onderwerp? Gebruik de juridische databank Juriwel.

Politieke context
Wat vind je omtrent je onderwerp aangaande de verantwoordelijke minister en het bevoegde departement? Elke student bespreekt indien mogelijk kort een partijstandpunt van één partij.

Motivatie
Je leert een website onderzoeken en beschrijven in functie van een gekozen onderwerp en je haalt je onderwerp uit zijn isolement via organisaties, gespecialiseerde documentatiecentra, deskundigen, kranten, statistieken, de juridische en politieke context.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License