Stap3: Beschikking krijgen en meer zoeken

Bekijk de uitgebreide bibliografie. Zorg ervoor dat ze alfabetisch gesorteerd is en onderneem het volgende…

Zijn er publicaties binnen handbereik?

  1. Ga van de publicaties in de literatuurlijst na of ze ter beschikking zijn in je schoolbibliotheek, de openbare bibliotheek in de buurt van je school of in de openbare bibliotheek van je gemeente, je werk, je stageplaats… Als je een publicatie vindt in de schoolbibliotheek herneem je de zoekactie niet in een andere bieb.
  2. Plaats een sterretje naast het referentie [om te tonen dat jij dit document bestudeert].
  3. Neem enkele trefwoorden over uit de achterflap en de inhoudstafel en voeg ze toe aan je trefwoordenlijst. Vergeet je trefwoordenlijst niet alfabetisch te ordenen.
  4. Zoek uit of er van je geselecteerde auteurs andere werken aanwezig zijn in minstens twee voor jou bereikbare bibliotheken. Noteer titels verwant met het thema. Let vooral op de auteurs die in je artikel meer dan eens aangehaald worden. Doorgaans zijn deze ‘sterauteurs’ relevant voor je onderwerp.

Internet
Zoek uit of er van de geciteerde auteurs ander werk op internet te vinden is en noteer de correcte referentie. Beschrijf of je van de publicaties de volledige tekst, een samenvatting of een verwijzing vindt. Als je volledige teksten vindt, kun je dit linken op je wiki. Best is om de files ook op de wiki op te slaan.
Kranten
Welke recente on-line krantenartikels kun je vinden over het onderwerp? Gebruik Mediargus, die in veel bibliotheken gratis is. Elke student noteert vijf recente artikels. Spreek af wie in welke krant (en tot wanneer) zoekt, zodat jullie geen overlap hebben.

Tijdschriften

  1. Eén student zoekt in de schoolbibliotheek welke tijdschriften relevant zijn voor het onderwerp en noteert op de wiki de tijdschrifttitels.
  2. Elke student zoekt in de schoolbibliotheek één tijdschrift uit deze lijst en noteert de referentie van minstens twee relevante artikels. De referenties worden opgenomen in de bibliografie.

Eindwerken
Welke relevante eindwerken vind je in de schoolbibliotheek voor je thema? Elke student noteert maximum vijf titels.

Monografieën
Welke boektitels vind je in de schoolbibliotheek die relevant zijn voor je thema? Elke student noteert vijf recente titels.

Maak van al deze gevonden referenties één bibliografie volgens de regels van de kunst.

Opdracht excel 1 : Nadat elke student het gekozen artikel heeft doorgenomen en verwerkt voert de groep volgende opdracht uit :

Maak samen een tabel over het soort bronnen dat via de artikels gevonden werd. In de tabel maak je onderscheid tussen :

Soort bronnen Aantal Procent
Boeken cell-content cell-content
Tijdschriften cell-content cell-content
Naslagwerk cell-content cell-content
Websites cell-content cell-content
Andere (folders….) cell-content cell-content
Totaal Som 100%

1.1. Vul eerst de tabel (de aantallen) in op basis van de afzonderlijke artikels (per groep samentellen)

1.2. Bepaal op een correcte manier som en procenten.

1.3. Maak nu ook twee grafieken :

a. Een cirkel 3D de stukken uiteen

b. Een staaf van cirkel met procenten waarbij boeken en tijdschriften links staan (met de categorie “overige”) en al de rest rechts.

Opdracht excel 2 : Jaartallen Bij de referenties uit de afzonderlijke artikels heb je ook het jaartal van publicatie genoteerd.

2.1. Leg nu alle jaartallen samen en maak opnieuw een tabel . De tabel heeft volgende indeling (eventueel mag je de indeling aanpassen) :

Periode Aantal
Voor 1995 cell-content
1995 - 1999 cell-content
2000 - 2005 cell-content
2006 cell-content
2007 cell-content
2008 cell-content
Totaal Som

2.2. Maak nu opnieuw een staaf van cirkel met de procenten (zonder die uit te rekenen!) . In de tekening rechts plaats je via “aangepast” de vier rubrieken met het laagste percentage !

Motivatie
Je leert meerdere catalogi gebruiken en ontdekken dat ‘sterauteurs’ meer dan eens in de catalogi voorkomen. Verder zie je dat de tekst geen geïsoleerd gegeven is, maar naar bronnen verwijst en op zijn beurt opnieuw als bron functioneert. Je ontdekt dat je via internet al of niet wetenschappelijke literatuur op het spoor komt en je verwijst naar de bronnen.

stap 4

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License