Stap2: Inhoud in lijsten en syntheses

Voeg je eigen informatie toe aan de wiki.

Lijsten

  1. Zorg voor een trefwoordenlijst: voeg alle lijstjes van de projectleden samen tot één handige alfabetische lijst.
  2. Zorg voor een lijst van specialisten (deskundigen of ervaringsdeskundigen) die bezig zijn met dit onderwerp. Noteer van een drietal specialisten de naam, de voornaam, hoe je ze op het spoor kwam, de functie, de contactgegevens, eventuele publicaties. Contacteer ze niet, maar bedenk een drietal vragen die je hen kan stellen.
  3. Zorg voor een lijst van organisaties.
  4. Zorg voor een een bibliografie. In de tekst onderlijnde je de verwijzingen naar publicaties onderlijnd. Selecteer vijf tot tien referenties door middel van uitsluiting.
  5. Indien mogelijk sluit je publicaties uit waar de auteur niet direct naar verwijst, publicaties met een algemene gedachte, publicaties die moeilijk op te sporen zijn, publicaties die de methoden, technieken of het onderzoek verantwoorden of publicaties van gewaardeerde vakgenoten. Wat je overhoudt neem je op in de bibliografie op de wiki. De referenties dienen volledig, correct en consequent te zijn.

Synthese
Je korte synthese moet ook op een logische plaats terug te vinden zijn. Zorg bij je synthese dat je hyperlinks, titels en een inhoudstafel in de tekst inbouwt.

Motivatie
De voetnoten en de literatuurlijst tonen waar een auteur zijn informatie haalde. Die informatie zet je op een nieuw spoor [sneeuwbalmethode]. En je leert volgens de regels van de kunst referenties maken.

stap 3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License