Semi Residentieel

Semi-residentieel wil zeggen dat de oudere deels in de voorziening verblijft en deels thuis.

Men kan een onderscheid maken in twee diensten:

1. Serviceflats

Serviceflats zijn voor ouderen die zelfstandig kunnen wonen en nog voldoende zelfredzaam zijn. Deze dienst biedt geen zorg maar men kan wel beroep doen voor maaltijden, activiteiten, …

2. Dagverzorgingscentra

Men verleent dezelfde hulp en zorg als het rusthuis, maar dan enkel overdag. Het is vooral bedoeld om rusthuisopnamen uit te stellen. Het centrum neemt ouderen aan die geen intensieve medische controle nodig hebben, maar wel nood hebben aan activering, verzorging, begeleiding bij de handelingen van het dagelijkse leven.

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License