Ouderenbeleidsplan
people-vervotteinge.jpg

Op 8 mei 2007 wordt door mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het Vlaams ouderenbeleidsplan ingediend. Op 25 oktober 2007 wordt dit beleidsplan goedgekeurd door de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het eerste Vlaams Ouderenbeleidsplan is een doorbraak.1

Het Vlaams Ouderenbeleidsplan , inclusief beleid en met participatie van de doelgroep is nieuw voor iedereen.
De Vlaamse minister is belast met de uitvoering van het beleidsplan. De Vlaamse provincies , steden en gemeenten mogen hun eigen beleidsplan uitstippelen en uitwerken.
Op 13 mei 2008 vond het ouderenparlement plaats waar men even stilstond bij datgene wat er in de periode sedert mei 2007 gebeurd is op het vlak van de participatie aan het gemeentelijk ouderenbeleid.

Aan de hand van een enquête werden volgende resultaten vastgesteld:2

De participatie van ouderen aan het gemeentelijk ouderenbeleid was de jongste jaren aanzienlijk.

  1. Het aantal senioren/ouderenraden is nog gestegen en het aantal waar er nog geen bestaat is bijzonder klein.
  2. Heel veel seniorenraden ( 80% van de respondenten) werden betrokken bij het opstellen van het plan sociaal lokaal beleid(LSB).
  3. In een redelijk aantal gemeenten bestaat er, naast het plan LSB , een ouderenbeleidsplan of er wordt aan gewerkt.
  4. In veel gemeenten functioneert het ‘ sociaal huis’

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License