Ouderenbeeld

Beeld van tegen over ouderen

Beeld van Jonge jongeren tegen over ouderen (12-18)
Er is een negatief beeld doordat ze een fysieke achteruitgang hebben, het ouderwordende lichaam en de mindere sportiviteit. Op sociaal en mentaal gebied hebben de jongeren er geen probleem mee.
Het beeld van jongeren tegenover ouderen wordt beïnvloed door het contact dat ze er mee hebben. Hoe meer contact hoe positiever het beeld tegenover de ouderen op de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Beeld van jonger tegen over Oudere Jonger (volwassene)
De oudere jongeren en de jonger ouderen vertonen steeds meer gelijkenissen in ruimtelijk gebied. Voorbeeld de oudere jongeren blijven langer thuis.
En nabijheid zorgt voor affectie. Dit zorgt voor gemengde gevoelens. Waardoor het beeld tegen over ouderen wordt beïnvloed.
Dit kan positief en negatief zijn.
Positief: affectie en samenwerking. Zorgt voor goed beeld tegen over ouderen
Negatief: door ergernis. Zorgt voor slechtbeeld tegenover ouderen

Beeld van ouderen tegen over ouderen
Positief beeld wordt gevormd door het jeugdige gevoel dat gecreëerd wordt door reclame en slogans zoals ik ben zo oud als ik me voel.
Negatiefbeeld wordt veroorzaakt door lichamelijke klachten en veranderingen en de psychische problemen. En door het feit dat ouderen zich gedragen zoals het hoort te zijn als ouderen dit is self-fulfilling propecy. Waardoor zij zich slecht voelen en zo een negatief beeld ontwikkelen.

BRONNEN
THIJSSEN P. Intergenerationele solidariteit en vergrijzing. ‘hoe komt het dat de jongere generaties de intergenerationele solidariteit(vooralsnog)zonder morren opbrengen?’ In: alert, jg. 33, nr.2, 2007
Bron: THIJSSEN P. Intergenerationele solidariteit en vergrijzing. ‘hoe komt het dat de jongere generaties de Intergenerationele solidariteit(vooralsnog)zonder morren opbrengen?’ In: alert, jg. 33, nr.2, 2007

Bron:VAN WIJHE, R., adviseur BTSG, Beeld tegenover ouderen: “ Self-fullfilling-prophecy" http://www.btsg.nl/infobulletin/beeldvorming.html, geraadpleegd op 13 december 2008

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License