Nicholas Lootens

Synthese van: Nicholas Lootens

Artikel: BAKKERODE H. Dick Knook: 'Stille revolutie van de vergrijzing heeft enorme maatschappelijke gevolgen' IN: Geron, jaargang 8, jaar 2006, nummer 4, p.28-38

Synthese artikel:
‘Stille revolutie van de vergrijzing heeft enorme maatschappelijke gevolgen’
Interview met Dick Knook.

1. Kennis veroudering groeit: Vermoedelijk één basismechanismen en tien deelprocessen

- Er is veel geld beschikbaar voor biomedisch en biologisch onderzoek
- Er zijn nu veel gespecialiseerde gebieden
- Er is langzamerhand meer kennis over het verouderingsproces gekomen.

2. Elke dag een goed glas rode wijn vertraagt de veroudering en verlengt het leven

- We zijn niet gebouwd om 150 jaar te worden
- Met stamcellen kan je wellicht onderdelen van het organisme selectief vernieuwen
- In niets overdrijven en rustig genieten verlengt het leven

3. Er is een tweedeling in de maatschappij: hogere inkomensgroepen versus kinderen in een heel ander milieu.

- Alleen geprivilegieerde mensen kunnen de dure behandeling betalen
- Niet iedereen zal een bezoek aan de privé-kliniek voor stamceltherapie kunnen bekostigen.
- Ieder jaar een grote beurt zal echt niet in de basisverzekering komen

4. De privé-kliniek voor stamceltherapie en iedere tien jaar een grote beurt, dat komt echt niet in de basisverzekering.

- Een basisverzekering zal net voldoende zijn voor de primaire behandelingen
- Alleen geprivilegieerde mensen kunnen de dure behandeling betalen

5. De anti-verouderingsgeneeskunde: volgens Audrey de Grey is veroudering een proces dat we helemaal kunnen overwinnen.

- Grey is geen biochemicus maar een wiskundige in Cambridge en prediker van de principiële mogelijkheid van het eeuwige leven.
- Door zijn extreme opvattingen trekt hij veel publiciteit en belangstelling voor het vak.
- Volgens hem worden we 200 jaar en dit over 50 jaar

6. Filosofie van de anti-verouderingsgeneeskunde is het transhumanisme: loskomen van het gewone, eindige menselijk bestaan.

- Het is waanzin dat je zogezegd je geheugen kan opslaan op een harde schijf en daardoor dan voor eeuwig bestaan.
- Ouderdom is misschien wel te overwinnen
- Het zal zeker nog lang duren vooraleer ouderdom te overwinnen is.

7. De vergrijzing is geen ramp , maar politici kunnen het er wel van maken.

- Wellicht schiet de politiek tekort met simplificaties en verkeerde accenten.
- De vergrijzing komt niet onverwachts en is allang begonnen
- Het is nodig om het maatschappelijk debat te rationaliseren en allerlei mystificaties af te breken.

8. De vergrijzing komt niet onverwachts , is allang begonnen en mystificaties moeten afgebroken worden

- Over de vergrijzing is reeds veel gezegd en geschreven
- De vergrijzing is zeker geen ramp en dit moeten ook de politiekers inzien

9. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor gezond leven, hoe lastig het soms ook is

- Het al dan niet gezond en bewust leven loopt dwars door de maatschappij heen.
- Mensen maken zelf de keuze, ze kunnen niet zeggen : ik heb het niet geweten.
- Gezond leven is niet gemakkelijk , kijk maar naar stoppen met roken.

10. Als iets niet on-line komt verdwijnt het gewoon. Heel opmerkelijk.

- Iets wat 20 jaar geleden geschreven of gezegd is wordt als oud bestempeld.
- Een uitspraak of uitvinding die je ooit deed en niet on-line is, lijkt niet gedaan.

Powerpoint

zie files

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License