Mercken Christina

Christina Mercken zijn wij op het spoor gekomen omdat zij auteur is van één van onze basisteksten. Ze is sociaal gerontoloog en tekstschrijver voor de sociale sector. Zij was als methodiekontwikkelaar betrokken bij het landelijk NIZW project ‘Een buurt voor alle leeftijden’ en zet zich blijvend in voor intergenerationele contacten en uitwisselingen. (deze informatie vond ik in de basistekst: WESTERHOF G., HOEKENDIJK L. & KNIPSCHEER K. [Ea.] de voordelen van de vergrijzing. In: Geron, jg. 8, nr.4, 2006, p. 4-26. )

In de IPSOC bibliotheek vond ik via Bidoc 5 artikelen, 1 boek en 2 deeltitels van boeken of tijdschriften waaraan de auteur heeft meegewerkt. De artikels of deeltitels gaan telkens over thema’s als: mantelzorg, vrijwilligerswerk, bejaardenproblematiek,…

Contact:
E-mail: ln.anix|anix#ln.anix|anix

Vragen:

  • Bent u op dit moment bezig met projecten omtrent de vergrijzing en ouderen? Zoja, welk project?
  • Zal het sociale zekerheidssysteem in België moeten worden aangepast om de kosten van de vergrijzing te kunnen dragen?
  • Waarom interesseert u dit onderwerp?

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License