Martens A

Albert Martens deze specialist kwamen we op het spoor omdat hij vernoemd werd in een van de basisteksten.

albert%20martens%20enthousiast.jpg

Hij is professor in de arbeidssociologie aan de Universiteit te Leuven. U kunt hem bereiken via het adres OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek, Parkstraat 45 - bus 3601, 3000 Leuven of via het telefoonnummer +32 16 323168.

Hij bracht vele publicaties uit waaronder: MARTENS A. 25 jaar wegwerparbeiders: het Belgisch immigratiebeleid na 1945. Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1976, zp.

Enkele vragen.
Doet u veel onderzoek rond de vergrijzing?
Denkt u dat het pensioensysteem nog goed in elkaar zit?
Bent u optimistisch voor de toekomst?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License