Knipscheer Kees

Kees Knipscheer zijn we op het spoor gekomen doordat hij auteur is van één van onze basisartikelen. Hij was tot oktober 2005 hoogleraar sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit. Hij houdt zich momenteel vooral bezig met de inrichting van de derde leeftijd en met levenswaarering bij ouderen. (deze informatie vond ik in de basistekst: WESTERHOF G., HOEKENDIJK L. & KNIPSCHEER K. [Ea.] de voordelen van de vergrijzing. In: Geron, jg. 8, nr.4, 2006, p. 4-26. )

Interessante internetpagina omtrent Kees Knipscheer: http://www.aowscope.nl/meer%20info/startpagina%20meer%20info.htm ( je vindt er publicaties van hem, zijn contactgegevens, agenda, links,…)

In de IPSOC bibliotheek vond ik via Bidoc 4 artikelen en 2 deeltitels van boeken of tijdschriften waaraan de auteur heeft meegewerkt. De artikels of deeltitels gaan telkens over thema’s als: bejaarden, ouderen, vrijwilligerswerk…

Contactgegevens:
Maesstate 45
6585 CB Mook
Telefoon:
(024) 358 17 51 (Privé)
(020) 598 67 83 (Vrije Universiteit)
(06) 537 977 62
E-mail:
ln.epocswoa|tcatnoc#ln.epocswoa|tcatnoc
ln.uv.wsf|reehcspink.mpc#ln.uv.wsf|reehcspink.mpc

Vragen:

  • Heeft de vergrijzing echt zo'n impact als ons wordt voorgehouden?
  • Komt er in de toekomst een resessie of stagnatie wat betreft de toenemende ouderen?
  • Zijn er ook positieve effecten verbonden aan de vergrijzing? Zoja, Welke?

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License