Hoofdopdracht

Doel
Een wiki is een eenvoudige manier om informatie te verwerken en onderdak te geven. Eigenlijk verschilt de werkwijze niet zoveel van hoe men in het papieren tijdperk werkte. In het vak 'ICT en Bronnenonderzoek' leer je eerst en vooral theoretisch hoe je informatie verzamelt en verwerkt. In dit praktische luik ga je met een kleine groep zelf aan de slag. Vertrekkende van een onderwerp dat je interesse wegdraagt, graaf je je steeds dieper in. Je Wiki integreert alle vaardigheden die je betreffende het bronnen- en het ict-luik nodig hebt: Word, Excel, PowerPoint en spoort literatuur en organisaties op, je leert er correct verwijzen naar bronnen en sites en helpt de informatie beoordelen. De oefening is tijdsintensief maar de investering win je terug met de geleerde vaardigheden én het feit dat je de vaardigheden de rest van je leven nodig hebt.

Concreet?

  1. Het is een groepsopdracht waarbij de wiki registreert hoeveel iemand bijdraagt tot het eindresultaat.
  2. Je werk is uniek, overlappingen worden immers 'afgestraft of afgeschaft' en
  3. zodoende bewijst de wiki zijn onmiddellijke nut voor het werkveld.
  4. Eén groepslid maakt de wiki op [http://www.wikidot.com] aan en nodigt vervolgens de leden en een docent uit.
  5. Het startende groepslid geeft iedereen de rechten van een 'Administrator', zo kan iedereen ten allen tijde volop aan de wiki werken. Conflicten los je via overleg in een forum op.

Naamgeving
Doe een naamsuggestie aan de docent. Als je zijn goedkeuring hebt kan je de wikipagina aanmaken. Werk aan je wiki in een versleutelde omgeving via een https:// (s wijst op secure). Als de docenten je de toestemming geven om de site opbaar te maken, dan pas verander je de url in een http://

Structuur
Denk actief mee aan de structuur. De structuur van een wiki is anders dan die van een tekst op papier. Doorgaans wordt de inleiding op de welkomstpagina geschreven. Daarin vermeld je wat je doel is van de wiki, hoe je de site hebt opgebouwd, over wat het onderwerp handelt en waarom dit onderwerp jullie mateloos interesseert. Uiteraard zijn dit vragen die je niet in een keer kan beantwoorden. Naarmate de site evolueert, evolueert de begintekst. De structuur van je eigen wiki bepaal je in groep. Afhankelijk van je projectdoelstellingen, het thema en de organisatie van je projectgroep zal je structuur er anders uitzien. Denk er goed over na en ga met een plan aan de slag. Na verloop van tijd kan je bijsturen. Doorgaans is een wiki opgebouwd uit een hoofd- en een zijbalk. Zo kan je bijvoorbeeld de hoofdbalk reserveren voor je projectorganisatie (verslagen, afspraken, leden…) en de zijbalk voor je project of je thema (al zullen er overlappingen voorkomen).
In het vak ICT en Bronnenonderzoek is het de bedoeling de informatie(structuur) rond een onderwerp te leren kennen. Vandaar dat we suggereren om tabs te reserveren voor de context, de bibliografie of literatuurlijst, het begrippenkader en eventuele software rond het onderwerp.

Stappenplan
Om de opdracht te beëindigen, volg je het stappenplan. Het stappenplan maakt niet duidelijk welke instrumenten je nodig hebt om de oefening tot een goed einde te brengen, noch verklaart het begrippen en definities. Ga dus niet intuïtief te werk, vrijwel alles is uitgeschreven in de cursus. Wie zich wil informeren over de doelstellingen of de motivatie van de (deel)oefening(en) leest die onderaan. Er zijn studenten die eerst de cursus lezen en leren en vervolgens aan hun Wiki beginnen. Anderen doen het omgekeerd en beginnen onmiddellijk bij de oefening. Wanneer zij een moeilijke hindernis tegenkomen, dan zoeken zij de te volgen strategie op in de cursus. Alles hangt af van je eigen leerstijl, én uiteraard de tijd die je aan het vak wil spenderen.

Tips
Werk niet rechtstreeks in de wiki, daar zijn nadelen aan verbonden: blokkeren bij het opslaan van je tekst, waardoor je de recente wijzigingen verliest. Dat is frustrerend. Daarnaast is knippen en plakken moeilijk in de wiki. Het schrijven van teksten is makkelijker in Word. Bovendien heeft de wiki geen spellingscorrectie. En gezien niemand foutloos schrijft, zet je de corrector aan. Werk dus in een lokale versie aan je tekstmateriaal. Open hiervoor een Worddocument en geef het de naam WikiThema_naam_voornaam_.doc. Na je WikiThema volgt een underscore, je naam, een underscore voornaam [geen hoofdletters], vervolgens opnieuw een underscore. .doc (geen doxc!) is de extensie voor een Worddocument. Je achternaam, al bestaat ze uit verschillende delen, schrijf je aan elkaar. Bewaar al je teksten die jij op de wiki plaatst, in dit document. Wis niets, de docenten kunnen het later ter controle opvragen. Naarmate je document groter wordt, zal je ook hier wat structuur moeten aanbieden. Doe dit via een inhoudstafel!
Probeer tot een taakverdeling te komen, waarbij elk voor een subdomein verantwoordelijk is, zonder dat dit aparte sites worden!
Lees de berichten van de anderen.
Zoek actief naar mogelijkheden: beperk je niet tot tekst, maar experimenteer met opmaak, inhoudstafels, links, video, geluid, tabellen, grafieken, pdf, een teller…
Bonuspunten vallen te verdienen met kleine ingrepen zoals het verbeteren van spellingfouten (let wel, het kan niet de bedoeling zijn opzettelijk fouten te maken om die door een ander te laten verbeteren), het toevoegen van linken, het bondiger schrijven van teksten, overbodige woorden te schrappen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License