Guillemard Anne Marie

- Wij kwamen deze persoon op het spoor doordat deze specialist geregeld genoemd werd in één van onze basisteksteksten. Op het internet zochten wij verdere informatie betreffende deze specialist.

- Anne-Marie Guillemard is socioloog, hoogleraar aan de universiteit Paris-Sorbonne en lid van het Institut universitaire de France.

- Contactgegevens:

Prof. Anne Marie Guillemard
Institut Universitaire de France
Centre d’Etudes des Mouvements Sociaux
54, boulevard Raspail, 75006 Paris
Frankrijk

- Publicaties :

Walker, A., Guillemard, A.M. and Alber, J. (1991) Social and Economic Policies and Older People, Brussels, EC Commission.

Guillemard, A.M. (2003). L’âge de l’emploi. Les sociétés à l’épreuve du vieillissement. Paris : Armand Colin.

- Vragen :
1. Is het fenomeen vergrijzing in Frankrijk een even groot probleem als in België?
2. Heeft de vergrijzing dezelfde effecten/gevolgen als in België?
3. Welke remedies heeft de Franse overheid al getroffen?

Bron:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:014:0050:0062:NL:PDF , geraadpleegd op 12.12.2008
http://www.nidi.knaw.nl/en/output/reports/nidi-report-61.pdf/nidi-report-61.pdf , geraadpleegd op 12.12.2008
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/1997/18/nl/1/ef9718nl.pdf , geraadpleegd op 12.122008

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License