Het Oma-effect

Fins-Canadese onderzoekers stellen in een onderzoek dat gezinnen die hulp krijgen van een oma, meer kinderen krijgen,
en dat er meer kans is dat die kinderen blijven leven. Dit mechanisme is al zo oud als de mensheid bestaat,
en het lijkt de reden waarom mensen zo lang blijven leven.

img.db?16754885++s(200)

Bijna alle zoogdieren sterven van ouderdom als hun vruchtbaarheid afneemt. Maar niet bij de mens. Uit cijfers blijkt dat het helemaal niets te maken heeft met onze huidige gezondheidszorg. Ook vroeger was ongeveer een derde van alle vrouwen ouder dan 45. Bij de chimpansee is dat slechts 3 procent.

Er zijn daarvoor verschillende verklaringen. Maar een van de populairste is toch wel dat de natuur oma’s nodig heeft bij de opvoeding van de kleinkinderen.
Als een baby geboren word dan is die niet zoals de andere zoogdieren ‘af’. Ze hebben nog jaren luiers en aangepaste voeding en verzorging nodig, het is dus heel handig als er een oma in de buurt is om wat te helpen.
Volgens de ‘grootmoedertheorie’ laat daarom de natuur de mens langer in leven dan de andere zoogdieren. Daarom hebben families die het in de genen hebben om wat ouder te worden dan de anderen een evolutionair voordeel , omdat dankzij de oma’s meer nageslacht voortgebracht wordt.

Finse en canadese onderzoekers bestudeerden bevolkingsregisters van enkele generaties van Canadese en Finse families uit de 18e en 19e eeuw, in die tijd was het normaal dat oma en opa bij het gezin inwoonde.
Ze vonden wetenschappelijke bewijzen om hun theorie te bevestigen. Uit hun onderzoek bleek heel duidelijk dat gezinnen waarin de oma nog leefde gemiddeld meer kinderen kregen. Bovendien kwamen de kinderen sneller na elkaar en hadden ze meer kans om hun jeugd te overleven.
Opvallend is dat het oma-effect pas goed op gang komt op het moment dat het kind van de borst af is.
Ook blijkt dat hoe jonger de grootmoeder is, hoe sterker het effect is.
Uit de analyses bleek ook dat wanneer de oma niet in de buurt woonde, dus in een ander dorp woonde, het oma-effect drastisch afnam.

vorige

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License