Florent Lecomte

Synthese Florent Lecomte:

PERRIN N. De rimpels van de immigratie: panorama van de allochtone 65-plussers in België, Koning Boudewijnstichting, http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/Verslag/2007_MigrationsEtVieillissement_PerrinN.pdf, 2007.

De rimpels van de immigratie: panorama van de allochtone 65-plusser in België.

Inhoudstafel

1. Inleiding
2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest
3. Vlaams Gewest
4. Waals Gewest
5. Verklaringen aan de hand van de arbeidsimmigratie
6. Feminisering
7. Slot

1. Inleiding

 • De vergrijzing bij de allochtone bevolking is een feit. Maar het aantal in de allochtone bevolking blijft toch nog betrekkelijk laag. Maar men moet toch oppassen want het aantal 65-plussers is in tien jaar verdrievoudigd.
 • De allochtone 65-plusser vertegenwoordigt 6.2% van het totaal aantal ouderen in België.
 • Men moet toch weten dat er verschillen zijn in dit aantal per gewest.

2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • 26.9% procent van de bevolking is allochtoon.
 • In absolute cijfers telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het minst aantal bejaarde allochtonen (8.1%).
 • Men vertegenwoordigd 16.7% van de gehele bevolking.
 • Het aantal oudere vreemdelingen is meer dan verdubbeld sinds 1970.

3. Vlaams Gewest

 • Sinds 1970 is het aantal bejaarde allochtonen verdriedubbeld.
 • De leeftijdspiramide is iets ouder dan die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Het Aantal bejaarden in de allochtone bevolking is 9.8%.
 • Minst aantal bejaarde immigranten 2.7% in vergelijking met de autochtone 65-plusser.
 • Opmerking: 43% van de bejaarde allochtonen heeft de Nederlandse nationaliteit.

4. Waals Gewest

 • Wallonië heeft grootst aantal allochtonen in absolute cijfers (312.578).
 • Sinds 1970 is het aantal bejaarde allochtonen meer dan verdriedubbeld.
 • 16.7 % van de allochtone bevolking is een oudere.
 • Vertegenwoordigen 9.2% van de totale oudere bevolking.

5. Verklaringen aan de hand van de arbeidsimmigratie

 • De uiteenlopende structuren van de leeftijdspiramiden.
 • Na het interbellum kende het Waals Gewest een massale immigratie, waardoor de piramide een oudere structuur kent dan de andere gewesten.
 • Nieuwe immigranten vestigen zich meer in Brussel of Vlaanderen dan in het Waals Gewest waardoor de vergrijzing daar ook groter is.
 • De arbeidsimmigratie zorgde er voor dat er nu veel oudere allochtonen in de oude industriesteden wonen. (+ 38%)

6. Feminisering

 • Er zijn meer vrouwelijke ouderen dan mannelijke.
 • 113 vrouwen voor 100 mannen.
 • In 1947 was dit juist het omgekeerde
 • 146 mannen voor 100 vrouwen.
 • Dit komt door de arbeidersimmigratie.
 • 35% zijn verweduwde.

7. Slot

 • Het aantal oudere allochtonen blijft stijgen (zie grafiek).
 • De heterogeniteit van de 65-plussers wordt dan ook een uitdaging voor de toekomst.

Powerpoint van deze synthese en van het artikel

vergrijzing bij de allochtone 65-plusser

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License