Femke M

Bronnen
http:/www.kennislink.nl/web/show?id=204009

SWAERTS, B: Betere pensioenen in tijden van vergrijzing: De gids op maatschappelijk gebied , Jrg. 95 (2004) nr. 7

Trefwoorden
Afhankelijkheidscoëfficient
Babyboomgeneratie
Bijstandsfunctie
Koopkrachtvast
Kwalitatief
Kwantitafief
Pensioensberekening
Pensioenssysteem
Sociale zekerheid
Sociale zekerheidsysteem
Sociale zekerheidstakken
Verzekeringsfunctie
Vervaningsinkomen
Vruchtbaarheidscoëfficient
Welvaartsaanpassing
Welvaartsbinding
Welvaartvastheid

De powerpoint vindt u onder: http://www.slideshare.net/femkem/powerpoint-femke-maes1-baod-presentation

De andere documenten kunt u vinden onder files

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License