Elchardus Mark

- Deze specialist werd ook vermeld in één van onze basisteksten. We zochten informatie over hem op het internet.

- Mark Elchardus is hoogleraar sociologie en voorzitter van de vakgroep sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert algemene sociologie, klassieke sociologische auteurs en cultuursociologie. Zijn onderzoek betreft de cultuursociologie en de sociologie van de tijdsordening. Hij onderzoekt meer bepaald de hedendaagse ontwikkelingen van opvattingen, houdingen en wijzen van denken en voelen. Daarbij gaat de aandacht ook naar de rol die onderwijs, verenigingsleven en media daarin spelen, alsook naar de gevolgen van die ontwikkelingen voor welzijn, politiek en sociaal beleid. Binnen de sociologie van de tijdsordening spitst zijn onderzoek zich momenteel toe op de ordening van de levensloop.

- Contactgegevens:

Vrije Universiteit Brussel, lokaal 2B102
eb.ca.buv|sudrahcle.kram#eb.ca.buv|sudrahcle.kram
Tel: 02/629.20.34

- Publicaties:

Mark Elchardus publiceerde inmiddels een 250-tal artikels, hoofdstukken en rapporten, is redacteur van 13 en auteur of coauteur van 16 boeken. Op onderstaande website staan al deze publicaties vermeld:

http://www.vub.ac.be/TOR/cgi-bin/publicaties.cgi?Command=Opzoeken&opdracht=auteur&id=5 , geraadpleegd op 12.12.2008

- Vragen:
1. Merkt u bij uw studenten een bepaalde interesse betreffende het thema ‘vergrijzing’?
2. Denkt u dat het fenomeen van de vergrijzing zich altijd zal blijven voortzetten?
3. Is vergrijzing in andere landen even merkbaar als in België?

Bron:
http://www.vub.ac.be/TOR/cgi-bin/leden.cgi?Command=Detail&id=5 , geraadpleegd op 12.12.2008

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License