Eindwerken

De 55-plusser uit de porseleinkast: een mentaliteitswijziging ten aanzien van ouderen via vormingswerk in dienstencentra / Mispelaere, Nele - Kortrijk : Ipsoc, 1991. - 98 blz.,bijl. - (Eindw.M.A./SCW (SKV)).

Oud worden: een zegen of een zorg?: een benadering vanuit de voorzieningen voor ouderenzorg / Simpelaere, Lies - Kortrijk : Ipsoc, 2008. - 61 blz. - (Eindw.M.A./MW).

Brugpensioen in tijden van vergrijzing: een onderzoek naar werkmotivatie bij vijftigplussers binnen de Group TVH - Thermote & Vanhalst / Himpens, Eveline - Kortrijk : Ipsoc, 2007. – verschill. pagineringen. - (Eindw. TP/GP/AIP).

45+ en actief?: het generatiepact nader bekeken ten behoeve van AZ Groeninge / Vanassche, Marie - Kortrijk : Ipsoc, 2007. - verschill. pagineringen. - (Eindw.M.A./PW-(SW)).

Outplacement CAO 82 in het kader van het generatiepact: een verkennend en vergelijkend onderzoek in de motivatie bij de deelname aan outplacementbegeleiding van de 45 plussers voor en na het Generatiepact / Mortier, Ann - Kortrijk : Ipsoc, 2007. - verschill. pagineringen. - (Eindw. TP/GP/AIP).

Ook het financiële aspect is belangrijk: over (het verminderen van) de financiële draaglast in de thuiszorg voor bejaarden / Van Meerbeeck, Cindy - Kortrijk : Ipsoc, 2001. - 71 blz. - (Eindw.M.A./MW).

Twintig jaar, een generatieverschil bij bejaarden / Cailliau, Franky - Kortrijk : Ipsoc, 1994. - 78 blz. - (Eindw.M.A./SCW (SKV)).

Babyboomers…. de doelgroep van de toekomst / Notredame, Dries - Kortrijk : Ipsoc, 2005. - 55 blz., bijl. - (Eindw.M.A./SCW (SKV)).

Animatie op maat van de ouderen: levensloopactiviteiten als middel tot verhoging van het welzijn van R.V.T.-bewoners / Caulier, Brecht - Kortrijk : Ipsoc, 1998. - 79 blz.,bijl. - (Eindw.G.O.).

Oost west, thuis best ? Ouder worden in het thuismilieu of in een rusthuis ? / Moreels, Dominique - Kortrijk : Ipsoc, 1993. - 119 blz. - (Eindw.M.A./AGMW).

Brugpensioen in tijden van vergrijzing: een onderzoek naar werkmotivatie bij vijftigplusser binnen de group TVH

Op de hoeveelste plaats sta ik?: de impact van de vergrijzing op de wachtlijsten en het beheer binnne de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen

Plaatsing van geriatrische patiënten in een tijdperk van vergrijzing

Ten minste inzetbaar tot 60 jaar:het verleden, het heden en de toeksomst van het brugpensioen

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License