Chbaral Z

Zohra Chbaral

Deze specialiste vonden we terug in een verslag van de Koning Boudewijnstichting inzake vergrijzing.

Zij is gemeenteraadslid inBrussel voor de partij ECOLO. Zij is ook expert bij het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid. U kunt haar bereiken via het adres Generaal Dossin de St-Georgeslaan 4.

Er zijn geen publicaties te vinden van haar.

Enkele vragen.
Denkt u dat de zorgsector de stijgende vergrijzing nog kan dragen.
Zal de armoede stijgen bij de oudere bevolking?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License