Bronnen

Examenopdracht Bram De Geeter:

WYDOOGHE B. Game on! We krijgen er niet genoeg van. Vlaams Parlement, Brussel, 2008
Om het volledige document te raadplegen, klik hier


- Wydooghe, B. Game on!: we krijgen er niet genoeg van.viWTA,2008.
Om het volledige document te raadplegen, klik hier

- BAKKER, H. Met de mantel der liefde: als mantelzorg aan ouderen ontspoort, Utrecht, NIZW, 2001, 39 p.

- BEISE, J. & VOLAND, E. A multilevel event history analysis of the effects of grandmothers on child mortality in a historical German population, nr. 7, 2002, p. 469- 498.

- BUIJSEN, H. De kwelgeest van de mantelzorg: schuldgevoelens en een knagend geweten, In: Denkbeeld,jg. 5, nr. 2, 1993, p.22-25.


- CHASSARD, Y. (2003). What policy approach to active ageing? In M. Jepsen, D. Foden & M. Hutsebaut (eds.) A lifelong strategy for active ageing (pp. 1-28). Brussels: Etui.


- DALEN, H.P. van & K. Henkens (2003). Early Retirement Reform: Can it work? Will it work? Research memorandum 0202. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.

- DE FEIJTER, H., FOKKEMA, T. & VAN DER WIJST, T. Donkere wolken boven sociaal Europa? Nationale en Europese aanpak van vergrijzing, Brussel: Centrum voor Bevolkings –en Gezinsstudiën, 2001.

- DEKEYZER K., DESMET A., LAMOTE S. (Ea.) Sociale Instituties. Ipsoc-Katho, Kortrijk, 2008-2009.

- DELLIS, A., R. Desmet, A. Jousten & S. Perelman (2003). Analyse de la cessation d’activité en Belgique, Revue française d’économie, 18 : 99-132.

- DEPRAETERE, I. ,vergrijzing slaat toe, In: Het Nieuwsblad, http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=NO21F63E, 09.10.08.


- EBBINGHAUS, B. (2003). Exit from externalisation : Reversing early retirement in Europe, the USA and Japan. Paper 4th International Research Conference on Social Security, 5-7 mei 2003, Antwerp: CSB.

- EGGERICKX T., POULAIN M. & KESTELOOT C. La population allochtone en Belgique. NIS, Brussel, 2003, zp.

- EGGERICKX T., BAHRI A. & PERRIN N. Internationale migratiebewegingen en allochtone bevolkingsgroepen. Statistische en demografische gegevens. Koning Boudewijnstichting, Brussel, 2006, zp.

- ELCHARDUS, M. & J. Cohen (2003). Gedrag en verwachtingen in verband met het einde van de loopbaan. Eindrapport. Brussel: Vrije Universiteit Brussel, onderzoeksgroep TOR.


- GIESLINK, G., Y. Stevens & B. van Buggenhout (2002). Van brugpensioen tot brugpensioen Canada Dry: over substitutie-effecten in de eindeloopbaan, Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2: 243-275.

- GOYVAERTS K. ‘Vervroegde uittreding in België: een ommekeer in zicht?’ In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jg. 22, nr. 2, 2006.

- GUILLEMARD, A.M. (2003). L’âge de l’emploi. Les sociétés à l’épreuve du vieillissement. Paris : Armand Colin.- HLN, Belgische bedrijven hebben geen antwoord op vergrijzing, In: Het Laatste Nieuws,http://www.hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/486537/2008/11/13/Belgische-bedrijven-hebben-geen-antwoord-op-vergrijzing.dhtml, 13.11.08.

- HLN, Europa begint massaal te vergrijzen, In: Het Laatste Nieuws, http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/498763/2008/11/21/Europa-begint-massaal-te-vergrijzen.dhtml, 21.11.08.

- HLN, vergrijzing treft verpleegkundigen, In: Het Laatste Nieuws, http://www.hln.be/hln/nl/962/Gezondheid/article/detail/512235/2008/11/27/Vergrijzing-treft-verpleegkundigen.dhtml, 27.11.08.

- HLN, zilverfonds dreigt twee jaar droog te raken, In: Het Laatste Nieuws,http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/327468/2008/06/26/Zilverfonds-dreigt-twee-jaar-droog-te-raken.dhtml, 26.06.08.


- KEIJSER, B. De ouderdom komt met gebreken: beeldvorming over ouderen, In: Denkbeeld, jg.8, nr.4, 1996, p.16-19.

- KESTELOOT C., PELEMAN K. & ROESEMS T. Terres d’exil en Belgique. In: COENEN M-T. & LEWIN R. La Belgique et ses immigrés. Les politiques manquées. De Boeck, Brussel, 1997, pp25-43.

- KNIPSCHEER, K. de uitdaging van de tweede adolescentie, Nijmegen, 2005.

- KOMTER, A., Burgers, J.& Engbersen (2000), het cegment van de samenleving. Een verkennende studie over solidariteit en cochesie, Amsterdam, Amsterdam university press.


- MARTENS A. 25 jaar wegwerparbeiders: het Belgisch immigratiebeleid na 1945. Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1976, zp.


- NIS Bevolking en huishoudens – Allochtone bevolking op 1.1.2002. NIS, Brussel, 2003, zp.


- OESO Perspectives des migrations internationales. SOPEMI, Parijs, 2007, zp.


- PENNINX, K. & MERCKEN, C. de zilveren kracht: mobiliseren van mensen met levenservaring. In: Geron, jg. 8, nr. 2, 2006, p. 4-7.

- PERRIN N. Les rides de l’Immigration: le troisième âge immigré en Région wallonne. Academia Bruylant, Louvain-la-neuve, 2007, zp.

- PIERSON, P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence and the Study of Politics, American Political Sciences, 94(2): 251-267.

- PRINS, C.J.M. kans op grootouderschap neemt pas op termijn af. In: Maandstatistiek van de bevolking, nr. 1, p. 6-8.


- REBOK, G.W. Shortterm Impact of Experience Corps Participation on Children and Schools: Results from a Pilot Randomized Trial. In: Journal of Urban Health, jg. 81, Nr. 1, 2004, p. 79-93.


- SCHOKKAERT, E., Verhue, M. & Cantillon,B. (eds.), De toekomst van onze pensioenen. Doelmatigheid, billijkheid en politieke haalbaarheid van de sociale bescherming van bejaarden, Leuven, Garant.


- THIJSSEN P. Itergenerationele solidariteit en vergrijzing. ‘hoe komt het dat de jongere generaties de Itergenerationele solidariteit(vooralsnog)zonder morren opbrengen?’ In: alert, jg. 33, nr.2, 2007

- THIJSSEN, P. (2002), ‘zoals de jongen zingen, zo piepen de ouden? Over de politieke-sociologische kloof tussen jong en oud’, in M. Swyngedouw & J. Biliet (Red.), de kiezer heeft zijn reden. 13 juni 1999 en de politieke opvatting van vlamingen, Leuven, Acco.

- THIJSSEN, P. & De Pauw, T. (2006), Babyboom? Draagvlak van intergenerationele solidariteit, Leuven, Acco.

- THIJSSEN, p. (2005), ‘genealogie van een on(t)menselijk(t)e solidariteit’, Ethiek & maatschappij, 8,28-48.

- TROS, F. (2005). Flexicurity in the Policies for the Older Workers. In T. Bredgaard & L. Flemming (eds). Employement Policy from Different Angles (pp. 291-310). Copenhagen: DJOF Publishing


- VAN DELDEN, J.J.M., HERTOGH, C.M.P.M. & MANSCHOT, H.A.M. Morele problemen in de ouderenzorg, Assen, Van Gorcum, 1999, 228 p.

- VAN DEN BRANDE L. Standpunten en toespraken: Ruimte voor ouderen in Vlaanderen. http://www.lucvandenbrande.be/70_standpunt_toespraak/2003/10/24.htm, 24/10/2003.

- VAN HAMME G. & GRIMMEAU J-P. La structure par âge des étrangers par nationalité en Belgique. In: Nouvelle Tribune 12, 1996, pp 28-33.

- VAN WIJHE, R., adviseur BTSG, Beeld tegenover ouderen: “ Self-fullfilling-prophecy" http://www.btsg.nl/infobulletin/beeldvorming.html, geraadpleegd op 13 december 2008

- VASTIAU, E. , VERLINDEN, E. Ouderenzorgbeleid: een hedendaagse kijk op alle zorgmogelijkheden voor ouderen, Brussel, Politeia, 2006, 121 p.

SWAERTS, B


- WESTERHOF, G.J. de paradox van het ouder worden. In: Geron, jg. 6, nr. 1, p. 4-7.

- WHITE,L.(1994), ‘growing up with single parents and stepparents: Log-term effects on family solidarity’, journal of marriage and the family, 56,935-948.


- www.dementie.be, geraadpleegd op 25.12.2008

- De Koning Boudewijnstichting. KBS, http://www.kbs-frb.be, geraadpleegd op 21 december 2008

- http://www.vub.ac.be/TOR/cgi-bin/publicaties.cgi?Command=Opzoeken&opdracht=auteur&id=5 , geraadpleegd op 12.12.2008

- http://www.vub.ac.be/TOR/cgi-bin/leden.cgi?Command=Detail&id=5 , geraadpleegd op 12.12.2008

- http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:014:0050:0062:NL:PDF , geraadpleegd op 12.12.2008

- http://www.nidi.knaw.nl/en/output/reports/nidi-report-61.pdf/nidi-report-61.pdf , geraadpleegd op 12.12.2008

- http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/1997/18/nl/1/ef9718nl.pdf , geraadpleegd op 12.122008

- http://www.steunpuntwav.be/view/nl/1310184 , geraadpleegd op 12.12.2008

- http://www.econ.kuleuven.be/fetew/medewerker/userpage.aspx?PID=1393 , geraadpleegd op 12.12.2008.

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergrijzing, geraadpleegd op 6.12.2008

- http://www.politics.be/duiding/655/, geraadpleegd op 6.12.2008

- http://www.google.be/search?sourceid=navclient&aq=h0&oq=gevolge&hl=nl&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBF_nlBE303BE304&q=gevolgen+vergrijzing+belgi%c3% ab, geraadpleegd op 6.12.2008

- http://www.law.leidenuniv.nl/general/img/KPG2007.01_tcm11-19543.pdf, geraadpleegd op 4.12.2008

- http://www.google.be/search?sourceid=navclient&aq=h0&oq=gevolge&hl=nl&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBF_nlBE303BE304&q=gevolgen+vergrijzing+belgi%c3%ab, geraadpleegd op 6.12.2008


- http://www.integratedcare.nl/downloads/schrijversgeron2094.pdf geraadpleegd op:10.11.2008
- http://www.tijdschriftgeron.nl/archief/9%20(1)%202007%20(mrt)%20Vlaanderen/Geron_9(1)_Vervotte-kort.pdf geraadpleegd op:10.11.2008
- http://www.tijdschriftgeron.nl/archief/9%20(4)%202007%20(dec)%20Preventie/Geron%20-%20Interview%20Schrijvers.pdf geraadpleegd op:10.11.2008
- http://www.vandermarels.com-a.googlepages.com/InterviewHenkvanOs-Geron92-juni2007.pdf geraadpleegd op:25.11.2008
- http://www.vandermarels.com-a.googlepages.com/InterviewHermanHertzberger-Geron93-s.pdf geraadpleegd op:25.11.2008
- http://www.tijdschriftgeron.nl/?page=28 geraadpleegd op:3.12.208
- http://www.vrijwilligerswerk.nl/.../90314_621_1213860934228-Conferentie_Maatschappelijke_betrokkenheid_van_ouderen geraadpleegd op:10.12.2008
- http://www.zorgvoorlater.com/zvl_uwmening.asp?t=g geraadpleegd op:23.12.2008

BAKKERODE, H./VAN DER MAREL, A. Dick Knook: 'Stille revolutie van de vergrijzing heeft enorme maatschappelijke gevolgen' IN: Geron, jaargang 8,jaar 2006, nummer 4, p. 28-38

- http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/313914/2008/06/16/Te-veel-bejaarden-aan-kust-voor-thuiszorg.dhtml
- http://www.fd.nl/artikel/8266490/vergrijzing-voelbaar-arbeidsmarkt

- http://www.vlaams-ook.be/file?fle=2544
- http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2006-2007/g1213-1.pdf
- http://www.vlaams-ook.be/file?fle=3470
- http://www.zorg-en-gezondheid.be/topPage.aspx?id=140
- http://www.wvc.vlaanderen.be/juriwel/ouderenzorg/rg/basis/pdf/decr300404.pdf

- http://www.kennislink.nl/web/show?id=204009

SWAERTS, B: Betere pensioenen in tijden van vergrijzing: De gids op maatschappelijk gebied , Jrg. 95 (2004) nr. 7

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License