Bram
1BaOD_devoghel_beatrijs.ppt

vergrijzing
gezondheidseconomie
demografie
levensverwachting
geboortecijfer
vruchtbaarheidscoëfficiënt
verzilvering
hoogbejaarden

3)
Print

Kwaliteit van zorg: een kwaliteitssysteem voor de residentiële ouderenzorg: de ISO 9000-norm: een denk- en praktijkoefening / De Vreese, L. ; Van den Heuvel, B. - Leuven/Amersfoort : Acco, 1996. - 123 blz. - ISBN 90 334 3521 7 boek 361.2 aanwezig

Levensboeken: een handleiding voor hulpverleners in de ouderenzorg / Bloemendal, G. ; Geelen, R. ; Koot-Fokkink, A. - Baarn : Intro, 1997. - 144 blz. - ISBN 90 5574 085 3 boek 362.6 aanwezig

Oud: beeld van ouderen en ouderenzorg / Aakster, C.W. /redacteur. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1987. - 274 blz. - ISBN 90 01 04530 8 boek 362.6 aanwezig

De vergrijsde toekomst: ouderen in maatschappelijk perspectief
Auteur: Dooghe, G.
Trefwoord: bejaarden / ouderen / wonen van bejaarden / demografie / bejaardentehuizen / dienstencentra voor bejaarden / bejaardenbeleid / thuiszorg / pensioen
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Leuven/Amersfoort : Acco
Jaar: 1995
Bladzijden: 156 blz.
ISBN: 90 334 3357

Titel: Inter- en intragenerationele solidariteitsprojecten - Ouderen in solidariteit
Auteur: De Lelie, J.
Lauwers, J.
Trefwoord: bejaarden / ouderen / solidariteit / vormingswerk voor bejaarden / bejaardenverenigingen
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Antwerpen : Provinciaal Instituut voor Hygiëne
Antwerpen : Universitaire Instelling
Jaar: 1993
Bladzijden: 85 blz.
Korte inhoud: onderzoek n.a.v. het Vlaams Welzijnscongres 1993

De geboorte van de ouderdom
Auteur: Olievenstein, C.
Trefwoord: bejaarden / ouderen
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Amsterdam : Wereldbibliotheek
Jaar: 2001
Bladzijden: 159 blz.
ISBN: 90 284 1891 1
Annotatie: Oorspronkelijke titel : Naissance de la viellesse; vert. door
H. Saelman

De levensverwachting zonder invaliditeit op hogere leeftijd: een methode voor planning en besluitvorming in de gezondheidssector
Auteur: Roelands, M.
Van Oyen, H.
Trefwoord: bejaarden / ouderen / gezondheidszorg
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Technische en Culturele aangelegenheden, Brussel : Federale Diensten voor Wetenschappelijke
Jaar: 1995
Reeks: Programma Maatschappelijk Onderzoek, Veroudering
Bladzijden: 142 blz.
Annotatie: Eindrapport van het Programma Maatschappelijk Onderzoek van de
DWTC (1990-1994); promotors; G. De Backer, R. Lagasse, A.
Stroobant

De ouder wordende vrouw in de samenleving: een uitdaging
Auteur: Vanderleyden, L. /redacteur
Dooghe, G. /redacteur
Trefwoord: gezinssociologie / bejaardensociologie / bejaardenpsychologie / demografie / bejaarden / ouderen
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Brussel : Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën (C.B.G.S.)
Jaar: 1993
Reeks: C.B.G.S.-Monografie
Reeksnummer: 1993, 3
Bladzijden: 241 blz.
ISBN: 90 403 0015 1

De rijkdom van de ouderdom; de sociaal-economische situatie van de bejaarden in België: huidige situatie en vooruitblik
Auteur: Devos, H.
Van Dender, K.
Pacolet, J.
Trefwoord: bejaarden / ouderen / bejaardensociologie
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Brussel : Koning Boudewijnstichting
Jaar: 1991
Bladzijden: 185 blz.
ISBN: 90 5130 088 3

Gerontologie 1 : Demografie, biologische en lichamelijke aspecten
Auteur: Marcoen, A. /eindredacteur
D'haese, I. /eindredacteur
Trefwoord: bejaarden / ouderen / demografie
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: (STOHO), Brussel : Studiecentrum Open Hoger Onderwijs
Jaar: 1992
Bladzijden: 196 blz.
ISBN: 90 74099 01 7
Annotatie: Stoho Cursusdeel: leereenheden 0-5

Gerontologie 3 : Sociaal en maatschappelijke aspecten, Bejaardenzorg
Auteur: Marcoen, A. /eindredacteur
D'haese, I. /eindredacteur
Trefwoord: wonen van bejaarden / bejaarden / ouderen / zelfstandigheid / mantelzorg / dienstencentra voor bejaarden
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: (STOHO), Brussel : Studiecentrum Open Hoger Onderwijs
Jaar: 1992
Bladzijden: 130 blz.
ISBN: 90 74099 03 3
Annotatie: Stoho : Leereenheden 14-17

Gerontologie 4 : Sociale en wettelijke voorzieningen, Historisch & antropologisch perspectief
Auteur: Marcoen, A. /eindredacteur
D'haese, I. /eindredacteur
Trefwoord: bejaarden / ouderen / pensioen / sociale zekerheid / bejaardensociologie / gewaarborgd inkomen voor bejaarden
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: (STOHO), Brussel : Studiecentrum Open Hoger Onderwijs
Jaar: 1992
Bladzijden: 169 blz.
ISBN: 90 74099 04 1
Annotatie: Stoho: cursusdeel: leereenheden 18-22

bronnen: wikipedia.org
http://www.kvab.be/downloads/Standpunten2.pdf

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License