Beatrijs D

OPMERKING: Onder 'files' staan de volledige documenten.

ICT en Bronnenonderzoek
Wiki-opdracht 2008-2009
https://onzetoekomst.wikidot.com

Beatrijs Devoghel
1BaOD
Nr. 14
Wiki-opdracht 2008-2009
Inhoud

1) Referentie artikel 3
2) Geheel rond het artikel 3
3) Auteur 3
a) Wie schreef het artikel? Wordt er in het artikel informatie gegeven over de auteur? Indien ja, wat? 3
b) Wat vind je op internet (gebruik Google en sociale netwerksites) over deze auteur? 3
c) Wat vertellen de catalogi over de auteur, met andere woorden wat heeft deze auteur nog geschreven? 4
4) De structuur 7
a) Wat zijn de tussentitels? 7
b) Kent het een duidelijke structuur, is die logisch? 7
c) Worden de voetnoten onderaan, achteraan, of in de tekst opgenomen? Is dit handig? 7
5) Trefwoordenlijst 7
6) Interessante bronnen 8
7) Lijst van specialisten 8
Specialist 1 8
Specialist 2 9
Specialist 3 10
8) Lijst van organisaties 11
9) Bibliografie 11
10) Definities en moeilijke woorden 12
11) Korte synthese 14
12) Afbeeldingen 18
13) Zijn er publicaties binnen handbereik? 20
Publicaties uit literatuurlijst 20
Andere werken van de geselecteerde auteurs 20
14) Internet 22
Guillemard A.M. 22
Chassard Y 23
Tros F 23
Elchardus 23
Gieselink G 24
15) Kranten 24
16) Tijdschriften 25
17) Eindwerken 25
18) Monografieën 26
19) Organisatie 30
20) Statistieken 30
21) Juridische context 30
22) Politieke contexten 32
23) Subthema 34
24) Excel-opdrachten 35
25) Persoonlijk besluit 36

1) Referentie artikel

GOYVAERTS K. ‘Vervroegde uittreding in België: een ommekeer in zicht?’ In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jg. 22, nr. 2, 2006.

Uitgeverij: Reed Business Information bv, Den Haag
Website: www.ru.nl/partner/tva.htm
ISSN 0169-2216
Pagina’s: 142-156

2) Geheel rond het artikel

Dit artikel komt uit een tijdschrift; ‘Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken’.
Het verschijnt vier keer per jaar; in maart, juni, september en december.

Op de voorzijde van het tijdschrift staat het volgende te lezen ivm. de inhoud van deze editie:
“Themakern: De vergrijzende arbeidsmarkt
Langetermijnconsequenties van kleine selectiebeslissingen
Debat ICT en Arbeid: moet het zo zijn?”

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken is een uitgave van stichting A4 in samenwerking met Nijmegen School of Management en Reed Business Information bv.
Tijdschriften voor Arbeidsvraagstukken is opgenomen in de Sociological Abstracts Database van de ‘CSA Social Science Collection of databases’.

3) Auteur

a) Wie schreef het artikel? Wordt er in het artikel informatie gegeven over de auteur? Indien ja, wat?

De auteur van dit artikel is Goyvaerts Karin.

Er wordt in het artikel volgende informatie gegeven over de auteur:
“ Auteur is werkzaam bij het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Universiteit Antwerpen – Universiteit Hasselt. Correspondentieadres: Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen. E-mail: eb.ca.au|streavyog.nirak#eb.ca.au|streavyog.nirak

b) Wat vind je op internet (gebruik Google en sociale netwerksites) over deze auteur?

Karin Goyvaerts is onderzoeker aan Universiteit Antwerpen. Ze is lid van de onderzoekseenheid Deptsoc.
Haar wetenschapsdomein is: Politieke en sociale wetenschappen.

Bron: http://www.researchportal.be/person/karin-goyvaerts-(UA_04661)/, geraadpleegd op 28.11.2008
Ik typte ‘Karin Goyvaerts’ in op google en klikte de eerste site aan. Daar vond ik deze informatie.
Karin Goyvaerts werd geboren op 2 december 1966 te Ekeren, Antwerpen (België). Ze is gehuwd met Ronny van Daele en samen hebben ze twee dochters (Ellen en Laura).

Bron: http://www.akker.be/Stamboom/24.htm, geraadpleegd op 28.11.2008
Ik typte ‘Karin Goyvaerts’ in op google en klikte de tweede site aan. Daar vond ik deze informatie.

Karin Goyvaerts is werkzaam bij Steunpunt Gelijkekansenbeleid en maakt studies.

Bron: http://www.statbel.fgov.be/studies/thesis_nl.asp?n=688, geraadpleegd op 28.11.2008
Ik typte ‘Karin Goyvaerts’ in op google en klikte op pagina 2 de 2e site aan. Daar vond ik deze informatie.

c) Wat vertellen de catalogi over de auteur, met andere woorden wat heeft deze auteur nog geschreven?

Academische bibliografie voor Goyvaerts Karin (18)
[Stand van zaken op 24 november 2008]
• Boek als auteur (1)
• Boek als editor (2)
• Hoofdstuk uit boek (6)
• Tijdschriftartikel (6)
• Verslagen en rapporten (3)
Deze auteur behoort tot volgende faculteit(en):
• Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Er zijn publicaties voor de volgende jaren:
• 2006 (3)
• 2005 (1)
• 2004 (5)
• 2003 (2)
• 1999 (1)
• 1997 (1)
• 1996 (4)
• 1991 (1)

2006
Tijdschriftartikel
• Goyvaerts Karin.- Vervroegde uittreding in België: een ommekeer in zicht?.- In: Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 2(2006), p. 142-156
Boek als editor
• Godemont Jozefien, Goyvaerts Karin [edit.], Marynissen Rudy.- De vergrijzing verzilverd? Een verkennend onderzoek naar ouderen in het Vlaamse vrijwilligerswerk.- Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2006.- 217 p..- (Steunpunt beleidsrelevant onderzoek , 21).- ISBN 90-77271-21-X
Verslagen en rapporten
• Goyvaerts Karin, Breda Jef [medew.].- Cijferdossier: kenmerken van werknemers in de Vlaamse industrie en profitdiensten.- Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 2006.- 207 p..- (Rapporten / Steunpunt Gelijkekansenbeleid , 32).- ISBN 90-77271-32-5
2005
Boek als editor
• Godemont Jozefien, Steegmans Nico, Goyvaerts Karin [edit.], Lenaers Steven, Spee Sonja [edit.].- Het leven zoals het zou kunnen zijn: (on)gelijke kansen in de levensloop.- Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2005.- 280 p..- (Jaarboek van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid , 3).- ISBN 90-77271-20-1
2004
Tijdschriftartikel
• Goyvaerts Karin.- Uitzicht op een andere aanpak?.- In: Over.Werk: tijdschrift van het Steunpunt WAV, 3(2004), p. 22-27
• Goyvaerts Karin.- Vlucht SN 50-plus naar Benidorm, klaar voor vertrek.- In: Over.Werk: tijdschrift van het Steunpunt WAV, 3(2004), p. 9-18
Hoofdstuk uit boek
• Goyvaerts Karin.- Beleidsaanpak van vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt.- In: Wachten op… gelijke kansen: jaarboek 2 Steunpunt Gelijkekansenbeleid / Spee, Sonja [edit.], Antwerpen, Garant, 2004, p. p. 147-160
• Schoenmaekers David, Goyvaerts Karin, De bruyn Els.- De ouderen van tegenwoordig zijn niet meer de ouderen van vroeger.- In: Wachten op… gelijke kansen: jaarboek 2 Steunpunt Gelijkekansenbeleid / Spee, Sonja [edit.], Antwerpen, Garant, 2004, p. p. 65-91
• Rotthier Pieter, Goyvaerts Karin.- De vreemde op stedelijk niveau: allochtonen in de statistieken van de stad Antwerpen.- In: Wanneer wordt vreemd, vreemd? De vreemde in beeldvorming, registratie en beleid / Timmerman, Catherine [edit.], Leuven, Acco, 2004, p. 269-281
2003
Hoofdstuk uit boek
• Goyvaerts Karin, Breda Jef.- Arbeidsmarktparticipatie en vervroegde uittreding van ouderen: een verkenning van cijfermatige ontwikkelingen in de jaren '90.- In: Gelijkheid in het arbeidsrecht: gelijkheid zonder grenzen? / Cuypers, Daniel [edit.], Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 189-240
• Goyvaerts Karin, Dewaele Alexis [medew.], Lodewyckx Ina [medew.], Steegmans Nico.- Toegang tot statistische gegevens gebundeld: statistiekengids.- In: Jaarboek / Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Antwerpen, Garant, 1(2003), p. p. 213-240
1999
Tijdschriftartikel
• Breda Jef, Goyvaerts Karin.- La mesure générale du bien-être: esquisse d'une approche quantitative.- In: Santé publique, 11:2(1999), p. p. 103-126
1997
Verslagen en rapporten
• Breda Jef, Goyvaerts Karin, Crets Stefan, Lauwereys Luc.- Opbouw van een welzijnsindex: eindrapport.- Antwerpen: UFSIA, Departement Sociologie en Sociaal Beleid, 1997
1996
Tijdschriftartikel
• Goyvaerts Karin.- Vrijwilligerswerk vandaag.- In: Tijdschrift voor welzijnswerk, 20:200(1996), p. 33-40
• Breda Jef, Goyvaerts Karin.- Vrijwilligerswerk vandaag.- In: Werkgelegenheid, arbeid, vorming: nieuwsbrief van het Steunpunt WAV, 6:4(1996), p. 88-90
Boek als auteur
• Breda Jef, Goyvaerts Karin.- Vrijwilligerswerk vandaag: een eerste verkenning.- Brussel: Koning Boudewijnstichting, 1996.- ISBN 90-5130-219-3
Verslagen en rapporten
• Breda Jef, Goyvaerts Karin, Crets Stefan.- Samenhang en coördinatie in de ambulante sociale welzijnszorg: eindrapport.- Antwerpen: UFSIA, Onderzoeksgroep Sociologie van de Welzijnszorg, 1996.- 136 p.
1991
Hoofdstuk uit boek
• Breda Jef, Goyvaerts Karin.- Netwerken van organisaties: een theoretisch kader.- In: Welzijnsgids, Antwerpen, Kluwer, 23(febr. 1996), p. 85-105
BRON: http://anet.ua.ac.be/acadbib/ua/04661 (site van de Universiteit Antwerpen), geraadpleegd op 24.11.2008
Ik bekwam deze site door in google ‘Goyvaerts Karin’ te typen en de eerste link aan te klikken.
4) De structuur

a) Wat zijn de tussentitels?

Probleemverkenning
Op zoek naar verklarende factoren
Leeftijdsbeleid en leeftijdscultuur
Remedies: hoe kan langer doorwerken gestimuleerd worden?
Eerste remedie: beperking van de genereuze vervroegde uittredestelsels
De maatregelen in het Generatiepact
Nederland en België vergeleken
Tweede remedie: ruimere activering
Derde remedie: werk maken van levenslang leren
Vierde remedie: aanpassen van de leeftijdsgebonden loonschalen
Vijfde remedie: vergroten van deeltijd- en verlofmogelijkheden
Conclusie
Noten
Literatuur

b) Kent het een duidelijke structuur, is die logisch?

De structuur is heel duidelijk.
Er wordt gestart vanuit een probleemverkenning waarna er op zoek wordt gegaan naar verklarende factoren en remedies. Die remedies worden alle 5 om beurt aangepakt.
Na dit alles volgt een conclusie.

c) Worden de voetnoten onderaan, achteraan, of in de tekst opgenomen? Is dit handig?

De voetnoten worden achteraan opgenomen.

Daar het een lange tekst is, kan men het als vervelend ervaren helemaal naar de laatste pagina te moeten zoeken om een noot te kunnen lezen.

Maar men kan er ook voordelen in zien.
Zo oogt het heel overzichtelijk en ordelijk en wordt de tekst zelf niet te ingewikkeld.
5) Trefwoordenlijst

Beleid: ‘Vervroegde uittreding in België: een ommekeer in zicht?’
België: ‘Vervroegde uittreding in België: een ommekeer in zicht?’
Eindeloopbaan: ‘Vervroegde uittreding in België: een ommekeer in zicht?’
Leeftijdsbeleid: ‘Vervroegde uittreding in België: een ommekeer in zicht?’
Pensioen: ‘Vervroegde uittreding in België: een ommekeer in zicht?’
Socialezekerheidssyteem: ‘Vervroegde uittreding in België: een ommekeer in zicht?’
Vervroegde uittrede: ‘Vervroegde uittreding in België: een ommekeer in zicht?’

6) Interessante bronnen

  • Eurostat, Labour Force Survey
  • Eurostat, Enquêtes naar de Structuur en de Spreiding van de Lonen, 1995

7) Lijst van specialisten

Guillemard
Dellis et al
Jousten
Elchardus en Cohen
Chassard
Vandenbroucke en Van der Hallen
Esping-Andersen
Pierson
Blöndal & Scarpetta
Gieselink
Stevens
Van Buggenhout
Vandalen en Henkens
Tros
Casey
Ebbinghaus
Tielens
Bommier, Magnac & Roger
Goyvaerts

Specialist 1:
Anne-Marie Guillemard

- Ik kwam deze persoon op het spoor doordat deze specialist het vaakst genoemd werd in mijn basistekst. Op het internet zocht ik verdere informatie betreffende deze specialist.

- Anne-Marie Guillemard is socioloog, hoogleraar aan de universiteit Paris-Sorbonne en lid van het Institut universitaire de France.

- Contactgegevens:

Prof. Anne Marie Guillemard
Institut Universitaire de France
Centre d’Etudes des Mouvements Sociaux
54, boulevard Raspail, 75006 Paris
Frankrijk

- Publicaties :

Walker, A., Guillemard, A.M. and Alber, J. (1991) Social and
Economic Policies and Older People, Brussels, EC Commission.

Guillemard, A.M. (2003). L’âge de l’emploi. Les sociétés à l’épreuve du vieillissement. Paris : Armand Colin.

- Vragen :
1) Is het fenomeen vergrijzing in Frankrijk een even groot probleem als in België?
2) Heeft de vergrijzing dezelfde effecten/gevolgen als in België?
3) Welke remedies heeft de Franse overheid al getroffen?

- Bron:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:014:0050:0062:NL:PDF , geraadpleegd op 12.12.2008
Ik typte op google ‘Anne-Marie Guillemard’ en klikte op de 6e site.
http://www.nidi.knaw.nl/en/output/reports/nidi-report-61.pdf/nidi-report-61.pdf , geraadpleegd op 12.12.2008
Ik typte op google ‘gegevens over Anne-Marie Guillemard’ en klikte op de 4e site.
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/1997/18/nl/1/ef9718nl.pdf , geraadpleegd op 12.122008
Ik typte op google ‘publicaties van Anne-Marie Guillemard’ en klikte op de 1e site.

Specialist 2:
Maarten Tielens

- Deze specialist werd ook geregeld vermeld in mijn basistekst. Op internet zocht ik verdere informatie op.

- Maarten Tielens is medewerker bij het steunpunt WSE (werk en sociale economie) en docent aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.

- Contactgegevens:

eb.nevueluk.noce|sneleit.netraam#eb.nevueluk.noce|sneleit.netraam
Fac.Sociale Wetensch. - Alma2
Parkstraat 45
3000 Leuven
Lokaal 02
Telefoon: +32 16 323077
Fax: +32 16 326732

- Publicaties:

Tielens, M. (2003). Mobiliteit tussen werk en niet-werk. In jaarboek 2003. Steunpunt WAV (pp.139-148). Leuven: Garant.

- Vragen:
1) Denkt u dat het sociale zekerheidssysteem van België grondig moet herzien worden door het probleem van de vergrijzing?
2) Wordt er volgens u voldoende aandacht besteed aan deze problematiek?
3) Welke maatregelen zou de overheid volgens u kunnen treffen?
- Bron:

http://www.steunpuntwav.be/view/nl/1310184 , geraadpleegd op 12.12.2008
Ik typte op google ‘Tielens M’ en klikte op de eerste site.
http://www.econ.kuleuven.be/fetew/medewerker/userpage.aspx?PID=1393 , geraadpleegd op 12.12.2008.
Ik typte op google ‘Maarten Tielens’ en klikte op de eerste site.

Specialist 3:
Mark Elchardus

- Deze specialist werd ook vermeld in mijn basistekst. Ik zocht informatie over hem op het internet.

- Mark Elchardus is hoogleraar sociologie en voorzitter van de vakgroep sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert algemene sociologie, klassieke sociologische auteurs en cultuursociologie. Zijn onderzoek betreft de cultuursociologie en de sociologie van de tijdsordening. Hij onderzoekt meer bepaald de hedendaagse ontwikkelingen van opvattingen, houdingen en wijzen van denken en voelen. Daarbij gaat de aandacht ook naar de rol die onderwijs, verenigingsleven en media daarin spelen, alsook naar de gevolgen van die ontwikkelingen voor welzijn, politiek en sociaal beleid. Binnen de sociologie van de tijdsordening spitst zijn onderzoek zich momenteel toe op de ordening van de levensloop.

- Contactgegevens:

Vrije Universiteit Brussel, lokaal 2B102
eb.ca.buv|sudrahcle.kram#eb.ca.buv|sudrahcle.kram
Tel: 02/629.20.34

- Publicaties:

Mark Elchardus publiceerde inmiddels een 250-tal artikels, hoofdstukken en rapporten, is redacteur van 13 en auteur of coauteur van 16 boeken. Op onderstaande website staan al deze publicaties vermeld:

Bron:
http://www.vub.ac.be/TOR/cgi-bin/publicaties.cgi?Command=Opzoeken&opdracht=auteur&id=5 , geraadpleegd op 12.12.2008

- Vragen:
1) Merkt u bij uw studenten een bepaalde interesse betreffende het thema ‘vergrijzing’?
2) Denkt u dat het fenomeen van de vergrijzing zich altijd zal blijven voortzetten?
3) Is vergrijzing in andere landen even merkbaar als in België?

- Bron:
http://www.vub.ac.be/TOR/cgi-bin/leden.cgi?Command=Detail&id=5 , geraadpleegd op 12.12.2008
Ik typte op google ‘Elchardus M’ en klikte op de eerste site.

8) Lijst van organisaties

Eurostat, Labour Force Survey
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
Studiecommissie voor de Vergrijzing
OESO
RVA
RVP
RIZIV
NIS (EAK)
VUT
Federal Ervaringsfonds
HRW
Steunpunt WAV
Vlaams diversiteitsbeleid

9) Bibliografie

Chassard, Y. (2003). What policy approach to active ageing? In M. Jepsen, D. Foden & M. Hutsebaut (eds.) A lifelong strategy for active ageing (pp. 1-28). Brussels: Etui.

Dalen, H.P. van & K. Henkens (2003). Early Retirement Reform: Can it work? Will it work? Research memorandum 0202. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.

Dellis, A., R. Desmet, A. Jousten & S. Perelman (2003). Analyse de la cessation d’activité en Belgique, Revue française d’économie, 18 : 99-132.

Ebbinghaus, B. (2003). Exit from externalisation : Reversing early retirement in Europe, the USA and Japan. Paper 4th International Research Conference on Social Security, 5-7 mei 2003, Antwerp: CSB.

Elchardus, M. & J. Cohen (2003). Gedrag en verwachtingen in verband met het einde van de loopbaan. Eindrapport. Brussel: Vrije Universiteit Brussel, onderzoeksgroep TOR.

Gieslink, G., Y. Stevens & B. van Buggenhout (2002). Van brugpensioen tot brugpensioen Canada Dry: over substitutie-effecten in de eindeloopbaan, Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2: 243-275.

Guillemard, A.M. (2003). L’âge de l’emploi. Les sociétés à l’épreuve du vieillissement. Paris : Armand Colin.

Pierson P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence and the Study of Politics, American Political Sciences, 94(2): 251-267

Tros, F. (2005). Flexicurity in the Policies for the Older Workers. In T. Bredgaard & L. Flemming (eds). Employement Policy from Different Angles (pp. 291-310). Copenhagen: DJOF Publishing

WYDOOGHE, B. Game on! : we krijgen er niet genoeg van viWTA, 2008, 31 p.

—> Pdf-versie van deze brochure: http://www.viwta.be/files/DOSS14_GAME%20ON_def%20versie.pdf

Om het volledige document te raadplegen, klik hier

10) Definities en moeilijke woorden

• Expertise: (gerechtelijk) onderzoek door deskundigen
http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=expertise

• Aantrekkingsfactoren; buiten de arbeidsmarkt gelegen factoren, die een aantrekkingskracht uitoefenen, waardoor ze oudere werknemers ‘uit de arbeidsmarkt trekken.’
uit artikel

• Afstotingsfactoren; de elementen die binnen de arbeidsmarkt een afstotend effect uitoefenen op oudere werknemers.
uit artikel

• Respondenten: Iemand die zijn / haar medewerking verleent bij een onderzoek, bijvoorbeeld met het beantwoorden van vragen, invullen van een dagboek etc.
http://www.google.be/search?hl=nl&cr=countryBE&defl=nl&q=define:RESPONDENT&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title, geraadpleegd op 6.12.2008; ik typte in google ‘Wat is een respondent’ in en klikte op de eerste site

• Conjunctuur: tijdsomstandigheden die van invloed zijn op vraag en aanbod. Hoge conjunctuur: toestand van algemene welvaart
Van Dale

• Leeftijdsbeleid: de wijze waarop het beleid omgaat met verschillende leeftijdsgroepen
uit artikel

• Leeftijdscultuur: de heersende opvattingen rond leeftijd en werk
uit artikel

• Centrale arbeidsmarktactoren: actor; individu, instelling of organisatie die van doorslaggevende invloed kan zijn in een bep. proces.
uit van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal

• Belangenconstellaties: constellaties; het geheel van factoren dat invloed op iets of iem. uitoefent
uit van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal

• Institutional stickiness: een weerbarstigheid bij centrale arbeidsmarktactoren ten aanzien van hervormingen, omdat deze raken aan gevestigde belangen.
uit artikel

• Conventionele brugpensioen: Traditioneel brugpensioen (op gewoonte of overeenkomst berustend)
Van Dale

• Anciënniteitstoeslag: anciënniteit; ouderdom in rang, rangorde naar diensttijd.
Uit van Dale; Groot Woordenboek der Nederlandse Taal

• Canada Dryregelingen of pseudobrugpensioenen: vervroegde uittrederegelingen op sector- of ondernemingsniveau, waarbij een vergelijkbare werkwijze als bij brugpensioen gevolgd wordt doch zonder de brugpensioenreglementering te volgen (wat betreft leeftijdsgrens, loopbaanvereiste, fiscale en parafiscale behandeling van de werkgeverstoeslagen)
uit artikel

• Parafiscaal: betrekking hebbend op of bestaande uit heffingen die niet als belasting in eigenlijke zin gelden.
Uit van Dale; Groot Woordenboek der Nederlandse Taal

• Restrictiever: restrectief; 1.beperkend 2.een voorbehoud bevattend 3.stoppend.
Uit van Dale; Groot Woordenboek der Nederlandse Taal

• Substitutie-effecten: maatregelen die de toegang tot één systeem beperken hebben tot gevolg dat de instroom bij andere systemen toeneemt, waardoor de kosten enkel verplaatst worden.
uit artikel

• Parameter: veranderlijke grootheid waarvan de constanten van een vergelijking als functies worden beschouwd
http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=parameter

• Concessie: vergunning / tegemoetkoming aan de tegenpartij
http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=concessie

• Repartitie: verdeling naar de kosten
Uit van Dale; Groot Woordenboek der Nederlandse Taal

• Kapitalisatie: kapitaliseren; tot kapitaal aanleggen of laten aangroeien
Uit van Dale; Groot Woordenboek der Nederlandse Taal

• Transitieregeling: overgangsregeling
Uit van Dale; Groot Woordenboek der Nederlandse Taal

• Outplacementbegeleiding: een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een derde (outplacementbureau of dienstverlener), individueel of in groep worden verleend om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.
http://www.sodiro.be/htm/actualiahtm/sept02outplacement.htm , geraadpleegd op 6.12.2008; ik typte in google ‘wat is outplacementbegeleiding’ in en klikte de eerste site aan.

• Human capital: Menselijk kapitaal is de verzameling van de knowhow binnen een organisatie. Deze kennis wordt gedragen door de medewerkers van de organisatie, en kunnen een –moeilijk te vervangen- competitief voordeel voor de organisatie betekenen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Intellectueel_kapitaal, geraadpleegd op 11.12.2008, ik typte in google ‘menselijk kapitaal’ in en klikte de eerste site aan.

• CAO: collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tussen werkgevers en werknemers
http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=CAO

• Social profit: het geheel van organisaties die diensten aanbieden in de culturele, de socio-culturele, de gezondheids- en de welzijnssector én organisaties werkzaam in de sociale economie.
http://www.spk.be/spk/SOCPROFalgemeen.aspx , geraadpleegd op 6.12.2008; ik typte in google ‘social profit’ en klikte op de eerste site
11) Korte synthese

“Vervroegde uittreding in België: een ommekeer in zicht?”
Karin Goyvaerts

Inhoudstafel

1) Probleemverkenning
2) Op zoek naar verklarende factoren
3) Leeftijdsbeleid en leeftijdscultuur
4) Remedies: hoe kan langer doorwerken gestimuleerd worden?
 Eerste remedie: beperking van de genereuze vervroegde uittredestelsels
 De maatregelen in het Generatiepact
 Nederland en België vergeleken
 Tweede remedie: ruimere activering
 Derde remedie: werk maken van levenslang leren
 Vierde remedie: aanpassen van de leeftijdsgebonden loonschalen
 Vijfde remedie: vergroten van deeltijd- en verlofmogelijkheden
5) Conclusie

1) Probleemverkenning

• Aandeel werkende 55-plussers; België: laatste plaats in het Europese peloton (30%)
• Bezorgdheid: Toekomstige betaalbaarheid socialezekerheidssysteem
• Oorzaak: vergrijzing
(verklaring begrip; interessante webpagina: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergrijzing)
• Gevolgen:
• Loonkosten ↑
• Aanbodtekorten; spanningen op arbeidsmarkt
& gevaar productiviteit

Interessante webpagina: http://www.statbel.fgov.be/home_nl.asp

2) Op zoek naar verklarende factoren

Aantrekkingsfactoren & afstotingsfactoren
a) De vervroegde uittredingssystemen
- stimuleert inactiviteit
- Belgisch pensioensysteem honoreert langere loopbanen financieel onvoldoende

b) De vrije tijd als aantrekkingsfactoren
- bloeiende vrijetijdsindustrie
- hangt samen met negatieve aspecten verbonden aan de werksituatie (precaire
arbeidssituatie als afstotingsfactor)

c) Bedrijfsfactoren als afstotingsfactoren
Agv. Economische transities (overgangen)
à effect op uitstoot oudere werknemers;
1) Gebrek aan aangepastheid van kennis & ervaring
2) Oudere werknemers kosten aanzienlijk meer dan hun jongere collega’s
3) Vervroegde uittrederegelingen voor werkgever veelal financieel voordeliger dan ontslag
4) Sociale aanvaarding van vervroegde uitrederegelingen

3) Leeftijdsbeleid en leeftijdscultuur

Interessante website: http://nl.prevent.be/net/net01.nsf/p/438CBC45F1B7EF63C125719A00547FC2

Wijze waarop & mate waarin aantrekkings-en afstotingsfactoren werkzaam zijn verschilt van land tot land
 Typologie van sociale beschermingssystemen !

1) Sociaal-democratische systeem
Sterkte sociale bescherming met sterk activerende arbeidsmarktpolitiek (‘recht op werk’)

2) Conservatief-corporatistische systeem (België)
Sterke sociale bescherming en zwak arbeidsmarktbeleid
(‘recht op inactiviteit en inkomensbescherming’)

3) Liberale systeem
Zwakke sociale bescherming met zwak arbeidsmarktbeleid

Ommekeer eindeloopbaanbeleid België moeilijk te realiseren;
– Heel het sociale beschermingssysteem & principes die aan de grondslag liggen opnieuw overdenken
– Samenleving moet anders denken over relatie tussen ouderen & arbeid
– Centrale arbeidsactoren zullen zich moeten scharen achter nieuwe doelstellingen

4) Remedies: hoe kan langer doorwerken gestimuleerd worden?

* Eerste remedie: beperking van de genereuze vervroegde uittredestelsels

(& versterken financiële consequenties van vervroegde uittrede)

4 categorieën in Europa:
- Systemen verbonden aan werkloosheid
- Conjunctuurgebonden vervroegde uittrederegelingen
- Arbeidsongeschiktheid
- Vervroegde pensionering binnen het officiële pensioensysteem

Opmerking:
1) Bij inperking van toegang van een uittredestelsel moet de toegang tot
andere systemen bewaakt worden
2) Ook een sterk activerend beleid moet gevoerd worden

De maatregelen in het Generatiepact

Interessante website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Generatiepact

Arbeidsdeelname ouderen opkrikken door;
* toestroom in vervroegde uittredekanalen verder afremmen
* band tussen loopbaanduur en pensioeninkomen versterken

Nederland en België vergeleken

  • Nederland: met succes grondige hervormingen; medewerking alle arbeidsactoren !
  • België: probleem van ‘institutional stickness’

* Tweede remedie: ruimere activering

- Oudere werknemers hun plek op arbeidsmarkt laten behouden
- Oudere werklozen reële kansen geven op een nieuwe job
à beleid gericht op herintegratie van niet- actieve 50-plussers zeer moeilijk
! Preventieve aanpak op voorkomen vroegtijdige uitstroom
• Hoe?
• Outplacementbegeleiding gefinancierd door de werkgever in geval van ontslag
• Subsidie aan wergevers die werkloze 45-plussers aanwerven
• Financiële stimulans voor werkloze 50-plussers die weer aan het werk gaan
• Reductie van sociale lasten voor werkgevers per tewerkgestelde 58-plusser
• Subsidiëring sectoren en bedrijven die maatregelen nemen op het terrein van leeftijdsbewust personeelsbeleid

• Derde remedie: werk maken van levenslang leren

Interessante website: http://ppw.kuleuven.be/levenslangleren/

– Participatie oudere werknemers aan opleidingen verhogen
– Vaststelling: kansenongelijkheid naar leeftijd op de arbeidsmarkt is sterkt gerelateerd aan een kenniskloof tussen jong en oud
– Gevolg: * productiviteit ↑
* competitief voordeel

• Vierde remedie: aanpassen van de leeftijdsgebonden loonschalen

• Nadeel leeftijdsgebonden loonschalen: wordt niet gereflecteerd in corresponderende productiviteits↑
 uitstoot oudere werknemers
• Alternatief: - meer belonen naar vaardigheden & prestaties (! levenslang leren)
- reducties van sociale lasten voor oudere werknemers

• Vijfde remedie: vergroten van deeltijd- en verlofmogelijkheden

• Gevolg: men zal het langer volhouden op de arbeidsmarkt
• Soorten ‘tijdskredietregeling’ (1-5 jaar):
- werk volledig onderbreken
- halftijdse regeling
- viervijfde regeling
- deel eindejaarspremie omzetten in bijkomende vakantiedagen
5) Conclusie

• 3 succesfactoren voor hervormingen:
– Hervormingen moeten integraal zijn; alle factoren die aanzetten tot vervroegde uittrede aanpakken
– Bestaande instrumenten en principes moeten herdacht worden in functie van nieuwe doelstellingen
– Medewerking van alle centrale arbeidsactoren

12) Afbeeldingen

Bron: http://www.elsevier.nl/upload/33a3b1ee-5112-4734-9948-6d8da890f4c9_a20052130243549.jpg, geraadpleegd op 29.11.2008

Ik typte op google bij ‘afbeeldingen’ ‘vervroegde uittreding’ en klikte de 13e afbeelding aan.

Bron: http://www.elsevier.nl/upload/33a3b1ee-5112-4734-9948-6d8da890f4c9_a20052130243549.jpg, geraadpleegd op 29.11.2008

Ik typte op google bij ‘afbeeldingen’ ‘pensioen’ en klikte de 3e afbeelding aan.

Bron: http://www.elsevier.nl/upload/33a3b1ee-5112-4734-9948-6d8da890f4c9_a20052130243549.jpg, geraadpleegd op 29.11.2008
Ik typte op google bij ‘afbeeldingen’ ‘pensioen’ en klikte de 2e afbeelding aan.

Bron: http://lbc-nvk.acv-online.be/Images/Laptop_grijs_tcm21-162663.jpg, geraadpleegd op 6.12.2008
Ik typte op google bij ‘afbeeldingen’ ‘levenslang leren’ en klikte op de 4e pagina de 4e foto aan.

Bron: http://login.e-newsletter.nl/content/deVest/uitroepteken2.jpeg, geraadpleegd op 6.12.2008
Ik typte op google bij ‘afbeeldingen’ ‘vraagteken’ in en klikte op de 4e foto.

13) Zijn er publicaties binnen handbereik?

Publicaties uit literatuurlijst

Ik consulteerde verscheidene online catalogussen van bibliotheken in de buurt. Geen van mijn publicaties vond ik daarin terug.

Andere werken van de geselecteerde auteurs

Werk 1

Titel Werken als vrijwilliger. Rechtsstatuut en beleid.

Auteur Van Buggenhout, Bea (auteur)
Vanachter, Othmar (auteur)
Simoens, Dries (auteur)

Taal Nederlands
Materiaal Boek
Uitgever Brugge : die Keure, 1986
Pagina's III-121 p.
Annotatie [Recht en Sociale Hulpverlening]
ISBN 90-6200-065-7

Trefwoord Vrijwilligerswerk ; statuut

Plaatskenmerk WELZIJNSZORG : W 50 1 of meer exemplaren aanwezig

Beschikbaarheid 1 of meer exemplaren aanwezig

Werk 2
Titel Handicap en integratie. Het nieuw Vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap.

Auteur Van Buggenhout, Béatrice (redacteur)

Taal Nederlands
Materiaal Boek
Uitgever Brugge : die Keure, 1990
Pagina's IV-107 p.
Annotatie [Recht en Sociale Hulpverlening]
ISBN 90-6200-454-7

Trefwoord Vlaanderen ; gehandicaptenbeleid
Gehandicapten ; integratie
Vlaams fonds voor sociale integratie van personen met een handicap

SISO 325

Plaatskenmerk WELZIJNSZORG : 325 1 of meer exemplaren aanwezig

Beschikbaarheid 1 of meer exemplaren aanwezig

Werk 3

Titel Financiering residentiële ouderenzorg. Een praktische handleiding bij de diverse financieringsregels voor rusthuizen in Vlaanderen en België. + CD-rom.

Auteur Vandenbroucke, Geert (auteur)

Taal Nederlands
Materiaal Tijdschrift
Uitgever Brussel : Politeia-VVSG, 2003
Pagina's v.p.

Trefwoord Rust- en verzorgingstehuizen ; financiering
WAW2004

Plaatskenmerk WESTFLANDRICA : HDB WEH Niet uitleenbaar
WELZIJNSZORG : LSZ Niet uitleenbaar

Beschikbaarheid Niet uitleenbaar

Titel Uitdagingen voor de verzorgingsstaat in de eenentwintigste eeuw : vergrijzende samenlevingen, kenniseconomieën en de houdbaarheid van de Europese verzorgingsstaten. Auteur Esping-Andersen, Gosta (auteur) Taal Nederlands Materiaal Artikel In : Beleid en Maatschappij. [2.562 P] : 27(2000)blz.219-232 Trefwoord Welvaartsstaat

Bron:
Te vinden in de Welzijnsbibliotheek provincie West-Vlaanderen
www.west-vlaanderen.be/bibliotheek/catalogus, geraadpleegd op 23.12.2008
PROVINCIALE BIBLIOTHEEK & DOCUMENTATIECENTRUM WEST-VLAANDEREN
Provinciehuis Tolhuis
Jan van Eyckplein 1, 8000 Brugge
T 050 40 74 69, F 050 40 74 76
E eb.nerednaalv-tsew|mdabib#eb.nerednaalv-tsew|mdabib

Werk 4
Titel Over.Werk

Materiaal Tijdschrift
Groep(en) / Instelling(en) Steunpunt WAV (Leuven) (auteur)

Uitgever Leuven : Acco, 2001-

ISSN-nummer 1373-4334
272

Noot Viermaal per jaar

Onderwerp volw. Werkgelegenheid
Arbeidsbemiddeling
VDAB
VL

Rubriek volw. informatie
(SISO) 318.8

Te vinden in Hoofdbibl. (Volw.) : TIJDSCHRIFTEN IN LEESZAAL (ACHTERAAN) : vakje 070
- Vol(s) : lopende jaargang
Hoofdbibl. (Volw.) : TIJDSCHRIFTEN IN MAGAZIJN (aanvragen balie Leeszaal) B11
- Vol(s) : 11(2001)-15(2005)

Bron: http://www.brugge.be/internet/nl/cultuur_sport_jeugd/Openbare_Bibliotheek/index.htm
14) Internet

Guillemard A.M.

http://lib.bioinfo.pl/auth:Guillemard%20A-m (samenvatting)
http://www.socsci.aau.dk/cost/Conference/Keynote-speakers/Guillemard.PDF (volledige tekst)
http://books.google.be/books?id=GX9-bk6xLMAC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=Guillemard+AM&source=bl&ots=rfX8KlrAdw&sig=CQ0Vg8aLyNjcrJIiL2Sw1DPQjF0&hl=nl&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result (volledige tekst)
http://www.ces.fas.harvard.edu/publications/docs/pdfs/Guillemard.pdf (volledige tekst)

Chassard Y

http://de.scientificcommons.org/y_chassard (een verwijzing)
Social Exclusion and Social Protection in the European Union: Policy Issues and Proposals for the Future Role of the EU (2001)
• Begg, I.,
• Berghman, J.A.M.,
• Chassard, Y.,
• Muffels, R.J.A.

Details der Publikation
Download http://dbiref.uvt.nl/iPort?request=full_record&db=wo&language=eng&q
ery=155235

Herausgeber South Bank University/ European Institute
Archiv Tilburg University Repository (Netherlands)

Typ External research report

www.steunpuntwav.be/download/nl/71058/pdf (volledige tekst)

Tros F

http://books.google.be/books?id=HKXQajBYJyMC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=Tros+F&source=web&ots=hMB8JPr351&sig=Nj3s4C8JhuNqPgWX7fxqoW0RTPI&hl=nl&sa=X&oi=book_result&resnum=5&ct=result (volledige tekst)

http://www.steunpuntwav.be/steunpuntwav/view/nl/71099 (volledige tekst)

Elchardus

http://www.liberales.be/boeken/elchardussymbsl (volledige tekst)

http://books.google.be/books?id=lWH8cIUKvHkC&dq=Elchardus&printsec=frontcover&source=bl&ots=p8ctk_rj7S&sig=Hqv2bm2zv-bHF4l7USj4v18vLfM&hl=nl&sa=X&oi=book_result&resnum=9&ct=result#PPR5,M1 (volledige tekst)

http://www.bol.com/nl/p/boeken/het-grootste-geluk/1001004005466360/index.html (een verwijzing + samenvatting)

Gieselink G

http://soc.kuleuven.be/ceso/pensioenbeleid/PBpublicaties.php (volledige tekst)

Gieselink, G., Peeters, H., Van Gestel, V., Berghman, J. & Van Buggenhout, B. (2003). Onzichtbare pensioenen in België. Een onderzoek naar de aard, omvang en verdeling van de tweede en derde pensioenpijler. Gent: Academia Press.
http://www.armoedebestrijding.be/publications/Inventaris/sociale_zekerheid.pdf (volledige tekst)

http://www.ser.nl/nl/Educatie/Scriptieservice/Themas/Sociale%20zekerheid%20en%20gezondheidszorg/Pensioenen%20Internationaal/Tijdschriftartikelen%20en%20brochures.aspx (verwijzing + samenvatting)

Stevens, Y. ; Gieselink, G. ; Buggenhout, B. van, Towards a new role for occupational pensions in Continental Europe : elements and techniques of solidarity used within funded occupational pension schemes
In: European journal of social security , vol.4 (2002) 1, p. 25-53
Aandacht voor pensioenvraagstukken in Europa. Vooral voor elementen van sociale bescherming en solidariteit. Veel van de (wettelijke) debatten over pensioenhervormingen gaan over onderwerpen als eerlijkheid en herverdeling. (TA13724)

http://www.law.kuleuven.be/isr/publicaties/publicatiesyvesstevens.htm (verwijzing)
15) Kranten
• ‘Regering onderschat impact vergrijzing op begroting'
Uit: Het Nieuwsblad
Datum: 04/12/2008
• 'Oog voor alle senioren'
Uit: Het Nieuwsblad
Datum: 26/11/2008
• 'Marie Arena: "Desnoods fiscaal voordeel pensioensparen herbekijken" '
Uit: Het Nieuwsblad
Datum: 27/11/2008
• '7 miljard euro minder voor aanpak vergrijzing'
Uit: Het Nieuwsblad
Datum: 14/10/2008
• 'Thuiszorg steeds belangrijker'
Uit: Het Nieuwsblad
Datum: 09/10/2008
16) Tijdschriften

LAURANCE J. ‘Japan is het snelst verouderende land ter wereld’ In: Weliswaar, jg.14, nr. 2, april - mei 2008

‘De grijze massa laat van zich horen’
VAN BRAECKEL L. ‘De grijze massa laat van zich horen’ In: Weliswaar, jg. 13, nr. 5, november – december 2007
17) Eindwerken
De 55-plusser uit de porseleinkast: een mentaliteitswijziging ten aanzien van ouderen via vormingswerk in dienstencentra / Mispelaere, Nele - Kortrijk : Ipsoc, 1991. - 98 blz.,bijl. - (Eindw.M.A./SCW (SKV)).

Oud worden: een zegen of een zorg?: een benadering vanuit de voorzieningen voor ouderenzorg / Simpelaere, Lies - Kortrijk : Ipsoc, 2008. - 61 blz. - (Eindw.M.A./MW).

Brugpensioen in tijden van vergrijzing: een onderzoek naar werkmotivatie bij vijftigplussers binnen de Group TVH - Thermote & Vanhalst / Himpens, Eveline - Kortrijk : Ipsoc, 2007. – verschill. pagineringen. - (Eindw. TP/GP/AIP).

45+ en actief?: het generatiepact nader bekeken ten behoeve van AZ Groeninge / Vanassche, Marie - Kortrijk : Ipsoc, 2007. - verschill. pagineringen. - (Eindw.M.A./PW-(SW)).

Outplacement CAO 82 in het kader van het generatiepact: een verkennend en vergelijkend onderzoek in de motivatie bij de deelname aan outplacementbegeleiding van de 45 plussers voor en na het Generatiepact / Mortier, Ann - Kortrijk : Ipsoc, 2007. - verschill. pagineringen. - (Eindw. TP/GP/AIP).

Ook het financiële aspect is belangrijk: over (het verminderen van) de financiële draaglast in de thuiszorg voor bejaarden / Van Meerbeeck, Cindy - Kortrijk : Ipsoc, 2001. - 71 blz. - (Eindw.M.A./MW).

Twintig jaar, een generatieverschil bij bejaarden / Cailliau, Franky - Kortrijk : Ipsoc, 1994. - 78 blz. - (Eindw.M.A./SCW (SKV)).

Babyboomers…. de doelgroep van de toekomst / Notredame, Dries - Kortrijk : Ipsoc, 2005. - 55 blz., bijl. - (Eindw.M.A./SCW (SKV)).

Animatie op maat van de ouderen: levensloopactiviteiten als middel tot verhoging van het welzijn van R.V.T.-bewoners / Caulier, Brecht - Kortrijk : Ipsoc, 1998. - 79 blz.,bijl. - (Eindw.G.O.).

Oost west, thuis best ? Ouder worden in het thuismilieu of in een rusthuis ? / Moreels, Dominique - Kortrijk : Ipsoc, 1993. - 119 blz. - (Eindw.M.A./AGMW).
18) Monografieën
Kwaliteit van zorg: een kwaliteitssysteem voor de residentiële ouderenzorg: de ISO 9000-norm: een denk- en praktijkoefening / De Vreese, L. ; Van den Heuvel, B. - Leuven/Amersfoort : Acco, 1996. - 123 blz. - ISBN 90 334 3521 7 boek 361.2 aanwezig

Levensboeken: een handleiding voor hulpverleners in de ouderenzorg / Bloemendal, G. ; Geelen, R. ; Koot-Fokkink, A. - Baarn : Intro, 1997. - 144 blz. - ISBN 90 5574 085 3 boek 362.6 aanwezig

Oud: beeld van ouderen en ouderenzorg / Aakster, C.W. /redacteur. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1987. - 274 blz. - ISBN 90 01 04530 8 boek 362.6 aanwezig

De vergrijsde toekomst: ouderen in maatschappelijk perspectief
Auteur: Dooghe, G.
Trefwoord: bejaarden / ouderen / wonen van bejaarden / demografie / bejaardentehuizen / dienstencentra voor bejaarden / bejaardenbeleid / thuiszorg / pensioen
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Leuven/Amersfoort : Acco
Jaar: 1995
Bladzijden: 156 blz.
ISBN: 90 334 3357

Titel: Inter- en intragenerationele solidariteitsprojecten - Ouderen in solidariteit
Auteur: De Lelie, J.
Lauwers, J.
Trefwoord: bejaarden / ouderen / solidariteit / vormingswerk voor bejaarden / bejaardenverenigingen
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Antwerpen : Provinciaal Instituut voor Hygiëne
Antwerpen : Universitaire Instelling
Jaar: 1993
Bladzijden: 85 blz.
Korte inhoud: onderzoek n.a.v. het Vlaams Welzijnscongres 1993

De geboorte van de ouderdom
Auteur: Olievenstein, C.
Trefwoord: bejaarden / ouderen
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Amsterdam : Wereldbibliotheek
Jaar: 2001
Bladzijden: 159 blz.
ISBN: 90 284 1891 1
Annotatie: Oorspronkelijke titel : Naissance de la viellesse; vert. door
H. Saelman

De levensverwachting zonder invaliditeit op hogere leeftijd: een methode voor planning en besluitvorming in de gezondheidssector
Auteur: Roelands, M.
Van Oyen, H.
Trefwoord: bejaarden / ouderen / gezondheidszorg
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Technische en Culturele aangelegenheden, Brussel : Federale Diensten voor Wetenschappelijke
Jaar: 1995
Reeks: Programma Maatschappelijk Onderzoek, Veroudering
Bladzijden: 142 blz.
Annotatie: Eindrapport van het Programma Maatschappelijk Onderzoek van de
DWTC (1990-1994); promotors; G. De Backer, R. Lagasse, A.
Stroobant

De ouder wordende vrouw in de samenleving: een uitdaging
Auteur: Vanderleyden, L. /redacteur
Dooghe, G. /redacteur
Trefwoord: gezinssociologie / bejaardensociologie / bejaardenpsychologie / demografie / bejaarden / ouderen
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Brussel : Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën (C.B.G.S.)
Jaar: 1993
Reeks: C.B.G.S.-Monografie
Reeksnummer: 1993, 3
Bladzijden: 241 blz.
ISBN: 90 403 0015 1

De rijkdom van de ouderdom; de sociaal-economische situatie van de bejaarden in België: huidige situatie en vooruitblik
Auteur: Devos, H.
Van Dender, K.
Pacolet, J.
Trefwoord: bejaarden / ouderen / bejaardensociologie
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Brussel : Koning Boudewijnstichting
Jaar: 1991
Bladzijden: 185 blz.
ISBN: 90 5130 088 3

Gerontologie 1 : Demografie, biologische en lichamelijke aspecten
Auteur: Marcoen, A. /eindredacteur
D'haese, I. /eindredacteur
Trefwoord: bejaarden / ouderen / demografie
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: (STOHO), Brussel : Studiecentrum Open Hoger Onderwijs
Jaar: 1992
Bladzijden: 196 blz.
ISBN: 90 74099 01 7
Annotatie: Stoho Cursusdeel: leereenheden 0-5

Gerontologie 3 : Sociaal en maatschappelijke aspecten, Bejaardenzorg
Auteur: Marcoen, A. /eindredacteur
D'haese, I. /eindredacteur
Trefwoord: wonen van bejaarden / bejaarden / ouderen / zelfstandigheid / mantelzorg / dienstencentra voor bejaarden
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: (STOHO), Brussel : Studiecentrum Open Hoger Onderwijs
Jaar: 1992
Bladzijden: 130 blz.
ISBN: 90 74099 03 3
Annotatie: Stoho : Leereenheden 14-17

Gerontologie 4 : Sociale en wettelijke voorzieningen, Historisch & antropologisch perspectief
Auteur: Marcoen, A. /eindredacteur
D'haese, I. /eindredacteur
Trefwoord: bejaarden / ouderen / pensioen / sociale zekerheid / bejaardensociologie / gewaarborgd inkomen voor bejaarden
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: (STOHO), Brussel : Studiecentrum Open Hoger Onderwijs
Jaar: 1992
Bladzijden: 169 blz.
ISBN: 90 74099 04 1
Annotatie: Stoho: cursusdeel: leereenheden 18-22

Onze Sociale Zekerheid bedreigd?
Auteur: Raus, H. /samensteller
Trefwoord: sociale zekerheid / pensioen / kinderbijslag / werkloosheidsverzekering / vervangingsinkomen
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Leuven/Den Haag : Infodok
Jaar: 1987
Bladzijden: 254 blz.
ISBN: 90 6565 172 1
Annotatie: Samenstelling: K.W.B. nationaal sekretariaat

Red de welvaartsstaat
Auteur: Byl, R.
Killemaes, D.
Mouton, A.
Muelenaer, G.
Trefwoord: verzorgingsstaat / pensioen / demografie / tewerkstellingspolitiek / onderwijs / gezondheidszorg
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Roeselare : Roularta Books
Jaar: 2005
Bladzijden: 195 blz.
ISBN: 90 5466 697 8
Gerontologie, wat is dat?
Auteur: de Bok, P.
Trefwoord: psychogeriatrie / bejaarden / ouderen
Taal: Nederlands
Uitgavenvorm: Boek
Uitgever: Nijmegen : NFB/NIG
Jaar: 1984
Reeks: Ouderen en Wetenschap
Reeksnummer: 4
Bladzijden: 60 blz.
ISBN: 90 6770 019 3

19) Organisatie

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen belicht de dementieproblematiek in al zijn facetten en wil een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor al wie met dementie te maken krijgt. Naast het aanbieden van toegankelijke informatie, mede door het aanbod van een bibliotheek, biedt het expertisecentrum dementie ook advies aan bij mogelijke vragen rond omgang en goede zorg. Tevens beogen ze de ondersteuning van hulpverleners die in de sector werkzaam zijn. Daarnaast maakt sensibilisering en het doorbreken van het taboe rond de problematiek, samen met het ontkrachten van de negatieve beeldvorming rond dementie, deel uit van hun doelstellingen. De Expertisecentra willen ook kennis ter beschikking stellen en deskundigen uitnodigen datzelfde te doen.
Allerlei middelen staan ter beschikking van de gebruiker van de website.
Je kan on line artikels raadplegen, zoeken in de bibliotheekcatalogus, chatten op donderdagavond, een bericht plaatsen op het forum, inschrijven voor een welbepaalde vorming en contact leggen met één van de regionale expertisecentra die in elke Vlaamse provincie gevestigd zijn. Daarnaast kan je de maandelijkse nieuwsbrief consulteren en nagaan welke activiteiten rond dementie doorgaan binnen de eerste 6 maanden en per provincie.

De webmasters zijn naast de medewerkers van het expertisecentrum ook medewerkers van een partnerorganisatie, de Vlaamse Alzheimerliga. Beide organisaties zijn wel degelijk goed op de hoogte van alle recente evoluties op gebied van dementie doch stellen zich niet verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie. Wel staan de Expertisecentra open voor alle informatie van gelijk welke strekking of overtuiging.
Wel valt het op dat sommige teksten niet echt actueel zijn. Er wordt echter steeds verwezen naar een bron; ofwel een artikel, ofwel een boek. De link naar de regionale centra is niet steeds aangepast aan de actuele situatie vb. het adres van huisvesting.

Meer informatie is te vinden op de website: www.dementie.be

Bron: www.dementie.be, geraadpleegd op 25.12.2008
20) Statistieken

Te vinden op de WIKI onder ‘cijfers’.
21) Juridische context
Het Woonzorgdecreet: het Vlaamse ouderenbeleid van de toekomst
07/09/2008
Iedereen, ook mensen die ouder worden, wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven. Bij voorkeur in de eigen woning, zelfs bij toenemende zorgbehoefte. Het ouderenbeleid van de toekomst zal maximaal inspelen op het ondersteunen van die zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Instrument daarvoor is het nieuwe Woonzorgdecreet, een integraal decreet voor thuiszorg en residentiële ouderenzorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere stelde dit decreet gisteren voor aan de pers in het Woon- en Zorgcentrum Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg.
Het nieuwe decreet vervangt zowel het thuiszorgdecreet van 1998 als het ouderendecreet van 1985. De basisbegrippen zijn: zorg op maat bieden en de zorgcontinuïteit verzekeren gedurende het ganse zorgtraject van mensen.
Er zijn veel factoren die de wens om zelfstandig te blijven wonen, bemoeilijken. Wanneer de zorgbehoefte stijgt wordt het steeds moeilijker om thuis te blijven wonen. Een beperkt netwerk, vereenzaming en een onveilige of onaangepaste woning zijn dikwijls hindernissen. Met het woonzorgdecreet wil minister Vanackere een nieuw kader creëren om een beter antwoord te geven op de steeds evoluerende vragen en noden van zorgbehoevende personen en senioren.
Thuisblijven is voor veel zorgbehoevenden mogelijk omdat heel wat zorg vandaag door mantelzorgers en vrijwilligers wordt opgenomen. Minister Vanackere wil deze informele zorgvormen ondersteunen door een nieuw kader uit te tekenen voor de gastopvang en de oppas door vrijwilligers. Ook het professionele zorgaanbod aan huis wordt versterkt en uitgebreid. Om een efficiëntere werking te realiseren, worden gezinszorg en aanvullende thuiszorg (poetsen, karweitjes opknappen, oppashulp) samengebracht.
Soms is het beter dat mensen gedurende de dag, ’s nachts of gedurende een korte periode elders zorg kunnen krijgen. Tijdelijke opvang moet ervoor zorgen dat ook de mantelzorger er soms even tussen uit kan. Er komen meer dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf. Nachtopvang en gastgezinnen worden in gans Vlaanderen verder uitgebouwd. Herstelverblijf wordt erkend als zorgvorm.
Omdat ouderen steeds meer verschillende zorgwensen hebben, is een waaier van voorzieningen nodig waarin senioren – al dan niet tijdelijk- kunnen wonen en de nodige zorg krijgen. Nieuw zijn de assistentiewoningen die meer dan de huidige serviceflats de zorg combineren met meer aandacht voor sociale cohesie. Vandaag moeten nog teveel mensen, wanneer ze ernstig zorgbehoevend worden, uit hun serviceflats verhuizen naar een rusthuis. Daarom zal, onder bepaalde voorwaarden, een assistentiewoning tijdelijk erkend kunnen worden als een woongelegenheid in een woonzorgcentrum, zodat de oudere er dezelfde zorg kan krijgen als in een woonzorgcentrum. Mensen die in een assistentiewoning wonen, krijgen bovendien de zekerheid dat hen onmiddellijke hulp en zorg geboden wordt in noodsituaties én dat de sociale netwerkvorming bevorderd wordt.
De bestaande rusthuizen evolueren naar woonzorgcentra die een nieuwe dynamiek ontwikkelen en ook buiten hun muren zorg- en dienstverlening bieden. Woonzorgcentra moeten ook toegankelijk zijn voor niet-residenten en kunnen net zo goed een aanbod leveren voor ouderen die niet in het rusthuis verblijven. Aan de andere kant krijgen ook de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg en andere thuiszorgvoorzieningen de kans om een aantal zorgtaken in het woonzorgcentrum op te nemen.
Het woonzorgdecreet creëert het kader voor woonzorgnetwerken waarin door het samenspel van thuiszorg, mantelzorg en residentiële zorg een meer performant aanbod van zorg op maat aan de gebruiker aangeboden kan worden. Concreet betekent dit dat de zorgactoren hun aanbod gezamenlijk wensen te organiseren, met als doel een betere aaneenschakeling van zorg te bewerkstelligen, om overlappingen te vermijden en bepaalde zorgfuncties toe te wijzen aan de partners die hiervoor het best zijn uitgerust. De zorgcontinuïteit moet verzekerd blijven.
Het moet duidelijk zijn waar zorgbehoevenden prioritair terecht kunnen voor informatie, advies, begeleiding en toeleiding naar de juiste zorg. In het hele zorgtraject dat mensen afleggen zullen zij steeds een beroep kunnen doen op de dienst maatschappelijk werk van hun ziekenfonds of op de sociale dienst van hun OCMW. Deze diensten krijgen de opdracht om samen met de zorgbehoevende de juiste zorg of zorgverlener te zoeken. Uiteraard zullen ook de diensten voor gezinszorg en de woonzorgcentra aanspreekpunt blijven voor hun gebruikers en bewoners.
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de financiële toegankelijkheid van de zorg. Daarom zal in de toekomst het systeem waarbij de bijdrage die gebruikers betalen gekoppeld is aan het inkomen en de gezinslast, niet alleen voor de Diensten Gezinszorg gelden maar voor alle thuiszorgvoorzieningen.
Het woonzorgdecreet creëert het kader voor de verdere uitwerking van een maximumfactuur in de thuiszorg. De effectieve uitvoering zal gebeuren op basis van de resultaten van een studie die minister Vanackere vorig jaar uitbesteedde. De resultaten worden in het voorjaar 2009 verwacht.
http://www.cdenv.be/actua/persberichten/het-woonzorgdecreet-het-vlaamse-ouderenbeleid-van-de-toekomst, geraadpleegd op 25.12.2008

22) Politieke contexten Vanackere

Naam
Steven Vanackere
Adres
Kruisberg
1120 Brussel
Geboortedatum
04/02/1964
E-mail adres
eb.nerednaalv|erekcanav.tenibak#eb.nerednaalv|erekcanav.tenibak
Website
http://www.stevenvanackere.be
Mandaten
Schepen
Parlement
Minister

Partijfunctie
Lid Politiek Bestuur
Afdeling
Brussel
Partij
CD&V

Steven werd op 28 juni 2007 Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Na 17 jaar activiteit in de zogenaamde harde sectoren (financiën, economie, vervoer, …) werd ik in 2004 Vlaams volksvertegenwoordiger met in mijn takenpakket: de zachte sectoren, cultuur en welzijn. Sinds mijn eedaflegging als minister werd deze “roeping” nog meer uitgesproken. Politiek is voor mij de mooist denkbare ambitie. Als je ziet wat er in de samenleving beter kan, en je wil niet met de armen gekruist toekijken, dan is politiek één van de beste wegen om je te engageren. Daarom wou ik in 2004 mijn ervaring als adviseur van CVP-voorzitter Herman Van Rompuy en als kabinetschef van minister Chabert omzetten in concreet politiek engagement. Als volksvertegenwoordiger maakte ik me sterk voor een no-nonsense politiek: doen wat je zegt met oog voor de budgettaire realiteit. Met het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kreeg ik een enorme verantwoordelijkheid. Over een budget van 2,7 miljard tegelijk immens en te klein, vergeleken met de verpletterend grote vraag naar zorg. En over een beleid voor zo vele – vaak zeer kwetsbare – mensen. In dat beleid blijf ik uitgaan van waar ik als volksvertegenwoordiger voor stond: een realistische, doortastende aanpak zonder franjes met één doel, het welzijn van de mensen die me toevertrouwd zijn versterken.
Ouderendecreet en thuiszorgdecreet
• Vernieuwen van het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen met bijzondere accenten:
o Integreren van de opdrachten schoonmaakhulp, karweihulp en (professionele) oppashulp in de diensten van gezinszorg onder de nieuwe benaming gezinszorg en aanvullende thuiszorg
o Exploreren hoe doelgroepwerknemers uit de lokale economie in deze sector tewerkgesteld kunnen worden met een financiering op basis van het klaverbladmodel
o Beter afstemmen van de werkzaamheden van de lokale en regionale dienstencentra op andere actoren in de thuiszorg en eerstelijnsgezondheidszorg, en versterken van de werkzaamheden waar daar nood aan is.
o Onderzoeken van de mogelijkheid om de diensten voor gastopvang en de centra voor herstelverblijf te introduceren in het thuiszorgdecreet
o Versterken van de opdrachten informatie- en adviesverlening, psychosociale ondersteuning en begeleiding in thuissituaties
• Bieden van een rechtsgrond, via het vernieuwde decreet, opdat de georganiseerde thuiszorg in specifieke situaties ook activiteiten kan verrichten buiten het natuurlijke thuismilieu.
http://www.stevenvanackere.be/?page_id=50, geraadpleegd op 25.12.2008
http://www.cdenv.be/steven-vanackere, geraadpleegd op 25.12.2008

23) Subthema

Wat is de vergrijzing?

Vandale omschrijft de term vergrijzing als volgt: “<de~ (v.)> 0.1 het vergrijzen, stijging van de gemiddelde leeftijd naar die van bejaarden.”

Maar op maatschappelijk vlak betekent vergrijzing natuurlijk veel meer;

De term vergrijzing is een aspect van een verandering in de bevolkingssamenstelling. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt en daardoor een stijging van de gemiddelde leeftijd veroorzaakt. Een periode van vergrijzing gaat vaak gepaard met bevolkingsdaling. In de nabije toekomst zullen steeds meer regio’s en gemeenten te maken krijgen met teruglopende aantallen inwoners en huishoudens.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergrijzing, geraadpleegd op 6.12.2008

http://www.statbel.fgov.be/FiGUres/d21_nl.asp#1, geraadpleegd op 6.12.2008
Bron: google: bevolkingspiramide België

Niemand had zestig jaar geleden kunnen denken dat we anno 2006 met een nieuw maatschappelijk probleem als de vergrijzing zouden te kampen krijgen. Het is nochtans in die periode – de jaren tussen 1945 en 1960 – dat de kiemen voor de vergrijzingsgolf werden gelegd. De Tweede Wereldoorlog was immers juist voorbij. De As Berlijn-Rome-Tokyo was verslagen, en de wapenindustrie kwam weer op een laag pitje te draaien. Gezien Europa één grote puinhoop was, werd er terug massaal geïnvesteerd in basisinfrastructuur zoals auto- en spoorwegen, onderwijs en gezondheidszorg. Op die manier herleefde de economie weer, wat een groot vertrouwen in de toekomst schiep bij de West-Europese bevolking. En waar een rooskleurige toekomst in het verschiet ligt, ligt ook de drang om van alle geneugten des levens te profiteren. Geneugten zoals het kopen van onroerend goed, een eigen wagen, reizen en… seks! Artillerie werd nu niet meer op het slagveld, maar tussen het bedlinnen te boven gehaald.

De naoorlogse periode 1945-1960 werd in West-Europa (en ook Noord-Amerika) dus gekenmerkt door een hoog aantal geboortes. In de VSA waren dat 79 miljoen geboortes in die periode van 15 jaar. Ter vergelijking: in de voorgaande 15-jarige periode van 1930 tot 1945 – dus ten tijde van de Grote Depressie en president Roosevelts New Deal – vonden nog geen 50 miljoen geboortes plaats. De kinderen die in de VSA of Europa werden geboren in de periode 1945-1960 worden thans de babyboomers genoemd. In de periode na 1960 daalde het aantal geboortes dan weer, onder meer ten gevolge van het warm oplopende conflict tussen de VSA en de toenmalige Sovjet-Unie.

Een groot aantal geboortes betekende in de decennia daarop dan ook een groot potentieel aan arbeidskrachten. Het is mede dankzij de eerste babyboomers dat de Westerse wereld haar golden sixties heeft gekend, inclusief economische groei en een hoge levensstandaard. Ook de wetenschap stond niet stil: dankzij onder andere de successen in de medische sector is de algemene levensverwachting zeer sterk gestegen. Zo had een Amerikaanse man geboren in 1901 een verwachte levensduur van amper 49 jaar. Tegen het einde van de 20ste eeuw is de gemiddelde levensverwachting al tot 77 jaar opgeklommen. Een hele vooruitgang.

We leven dus alsmaar langer. Dat betekent dat we in ons leven meer tijd hebben voor vrienden, hobby’s en plezier. Dat is toch schitterend nieuws! Wat is dan het probleem? Het probleem ligt in het feit dat we vandaag aanbeland zijn in het jaar 2006. De eerste babyboomers verlaten de arbeidsmarkt na een lange staat van dienst, en eisen waar ze recht op hebben: hun pensioen. Zeker in België vormt dat een hoogst dreigend probleem: het wettelijke pensioen – dat dus door de overheid wordt gegarandeerd – berust op het zogenaamde repartitiesysteem. Dat betekent dat de generatie die vandaag de dag werkt en belastingen betaalt, het pensioen betaalt van de generatie die vandaag vertrekt om te genieten van zijn of haar oude dag. Het systeem werd in de directe naoorlogse periode bedacht omdat er toen toch genoeg arbeidskrachten waren om de pensioenen van de voorgaande generatie te betalen. Vandaag de dag komt het repartitiesysteem echter onder druk te staan omdat de bevolkingspiramide langzamerhand aan het omkeren is: de bevolking bestaat binnenkort uit meer gepensioneerden dan werkenden. Volgens een rapport van de Verenigde Naties is er vanaf 2020 in de Westerse landen zelfs sprake van een netto bevolkingsafname door een hoog aantal gepensioneerden en een laag geboortecijfer. Een troebel vooruitzicht waar ook België niet aan zal kunnen ontkomen.

24) Excel-opdrachten

Excel-opdracht 1 & 2: zie bestand ‘excel’.
Excel-opdracht 3
Site:
http://www.statbel.fgov.be/FiGUres/d21_nl.asp#3b
Op deze link kun je alle gegevens van de bevolkingsstructuur in iedere provincie raadplegen.
25) Persoonlijk besluit

Tijdens deze opdracht heb ik gemerkt dat ik het meeste moeite had met het maken van de Excel-opdrachten (vooral de grafieken). Daar ik nooit heb leren werken met grafieken als ‘staaf van cirkel’ is me dit dan ook niet goed gelukt.
Ik heb veel bijgeleerd door deze opdracht. Niet enkel het maken van de site op zich, maar ook het zoeken naar allerhande informatie. Ik zocht dingen op die ik nog nooit had moeten opzoeken. Doordat de opdracht zoveel verschillende facetten betrof, leerde ik over vele zaken wat bij.

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License