Beatrijs

Referentie artikel

GOYVAERTS K. ‘Vervroegde uittreding in België: een ommekeer in zicht?’ In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jg. 22, nr. 2, 2006.

Uitgeverij: Reed Business Information bv, Den Haag
Website: www.ru.nl/partner/tva.htm
ISSN 0169-2216
Pagina’s: 142-156

Trefwoordenlijst

Beleid
België
Eindeloopbaan
Leeftijdsbeleid
Pensioen
Socialezekerheidssysteem
Vervroegde uittrede

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License