Ambulant

Ambulant wil zeggen dat de persoon thuis verblijft. De hulpverlener verplaats zich naar de hulpbehoevende of omgekeerd.

Hierin kan de oudere beroep doen op het lokaal dienstencentrum

1. Het lokaal dienstencentrum

Dit dienstencentrum biedt enerzijds activiteiten van algemene informatieve en vormende aard aan. Met het oog op het versterken van het sociale netwerk.
Anderzijds moeten zij ter plaatse hulp bieden bij hygiƫnische zorg. Dit kan diverse vormen aannemen zoals het aanbieden van warme maaltijden maar ook buurthulp

2. Extra

Hierin past ook de hulp van familie en vrienden. Dit is een vaak vergeten en ondergewaardeerd deel. Vele mensen helpen de ouderen zodat ze nog ongeveer zelfstandig kunnen leven in hun huis.

terug

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License